Brakuje insuliny w aptekach

W aptekach brakuje insuliny. Problem dotyczy głównie tej długo- i krótkoterminowej z importu. Przyczyną jest to, że lek jest sprzedawany drożej na Zachód.

22.02.2014

NIK o aktywizacji zawodowej osób 50+

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała, jak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wybrane 24 Powiatowe Urzędy Pracy realizujące programy aktywizacji zawodowej grupy bezrobotnych 50+. Zdaniem NIK...

22.02.2014

Struzik: tylko dobre projekty mogą liczyć na wsparcie z UE

Samorząd terytorialny

Tylko dobre projekty, obejmujące swym zasięgiem większe obszary regionu, wpisujące się w sfery najchętniej dotowane przez UE, np. związane z pobudzaniem gospodarki, mogą liczyć na wsparcie z UE...

22.02.2014

Sejm: komisje nie podczas posiedzeń Izby

Prezydium Sejmu omówiło w piątek propozycje marszałek Ewy Kopacz zmian w regulaminie izby, które zakładają m.in. organizację posiedzeń komisji w te tygodnie, kiedy nie ma posiedzeń plenarnych Sejmu....

21.02.2014

Mały pracodawca w kodeksie pracy

Przepisy prawa pracy nie określają definicji małego pracodawcy. Nie zawierają również kompleksowej regulacji określającej prawa i obowiązki małego pracodawcy. Poszczególne ustawy i akty wykonawcze...

21.02.2014