MZ: projekt zmian w opiece długoterminowej

W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia pracami nad zwiększeniem dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, przedstawiono do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego...

08.04.2014

MZ: propozycje zmian w dokumentacji medycznej

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji społecznych projekt zmian w rozporządzeniu z 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania...

08.04.2014

Wzmocnienie roli konsultantów w ochronie zdrowia

Przedstawiony przez Ministerstwo Zdrowia projekt zmiany ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia ma na celu wzmocnienie roli konsultantów jako podmiotów doradczych Ministra Zdrowia oraz wojewodów....

08.04.2014

MZ: propozycje nowych uprawnień dla pielęgniarek

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji społecznych projekt zmiany ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja nadaje nowe uprawnienia zawodowe...

08.04.2014

Wyhamowanie spadków, czyli prognozy dla budownictwa

Budownictwo

Rok 2014 nie będzie rokiem poprawy sytuacji w budownictwie. Nadal wiele przedsiębiorstw we wszystkich działach budownictwa będzie zagrożonych upadłością. Jednocześnie najnowsze prognozy dla branży są...

08.04.2014

Opublikowano ustawę o ratyfikacji UPO z Malezją

Opublikowano ustawę z 7 lutego 2014 r. o ratyfikacji nowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z Malezją (Dz. U. poz. 446). Celem umowy jest ograniczenie skali...

08.04.2014

NIK: dotacje MSZ dla Polonii nie całkiem przejrzyste

MSZ wypełniło obowiązek zastosowania trybu otwartego konkursu przy udzielaniu dotacji organizacjom współpracującym z Polonią i Polakami za granicą; nie zapewniło to jednak pełnej przejrzystości i...

08.04.2014

Spadek popularności pracy w nadgodzinach

W 2013 roku w Polsce przeciętna liczba przepracowanych godzin tygodniowo wyniosła ok. 40 godzin. W Unii Europejskiej ten czas był krótszy o ok. 3 godziny.

08.04.2014

Będą zmiany w zasadach wystawiania recept lekarskich

W związku z przygotowywaną przez resort zdrowia reformą kolejkową przedstawiono projekty zmian w wystawianiu recept lekarskich. Nowelizacje mają umożliwić lekarzom wypisywanie jednorazowo większej...

08.04.2014