Jak poinformował dziennikarzy kierownik biura prawnego Robert Szaraniec, w piątek odbyło się spotkanie dyrekcji szpitala ze strajkującymi pracownikami.

Uczestniczyli w nim także marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, wicemarszałek odpowiedzialny za służbę zdrowia Wojciech Kozak, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Grażyna Rogala-Pawelczyk, przewodniczący Małopolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych Stanisław Łukasik oraz przedstawiciele zarządu Małopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Według kierownika biura prawnego podczas rozmów dyrektor szpitala Marzena Grochowska ponownie poinformowała o niemożności - ze względu na sytuację finansową placówki - spełnienia żądań płacowych, bez dodatkowych przychodów. Jednocześnie dodała, że wraz z majową pensją wypłacaną w najbliższych dniach pracownicy zarabiający do 2,3 tys. złotych otrzymają podwyżkę w wysokości 100 złotych, pielęgniarki zaś dodatek do pensji w kwocie 205 złotych.

Rozmowy mają być kontynuowane w poniedziałek.

Od wtorku w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie trwa strajk głodowy, w którym rotacyjnie uczestniczy po kilku pracowników placówki. Do protestu włączyli się też lekarze i psycholodzy.

NSZZ "Solidarność", Związek Zawodowy Pielęgniarek i Pielęgniarzy oraz Związek Zawodowy Pracowników żądają podwyżki wynagrodzenia zasadniczego o 150 zł od stycznia do czerwca 2011 i kolejne 150 od lipca (początkowo żądano 800 zł). Propozycje dyrekcji to 137 zł dla pielęgniarek i 100 zł dla pracowników zarabiających poniżej 2 tys. zł wypłacane w formie dodatku. Odrębne żądania płacowe ma związek lekarzy i związek psychologów.

Pracownicy domagają się też gwarancji utrzymania stanu zatrudnienia i nie zgodzą się na wydzielenie ze struktury szpitala (outsorcing) takiej działalności, jak m.in. kuchnia, sprzątanie, obsługa terenu.

Według związków zawodowych losami krakowskiego szpitala nie interesuje się jego organ założycielski, czyli zarząd województwa małopolskiego.

Protest w Szpitalu Babińskiego rozpoczął się na początku maja. Został zorganizowany przez wszystkie związki zawodowe działające w placówce. Najpierw oflagowano budynki i zorganizowano godzinną pikietę, a w połowie miesiąca rozpoczął się strajk okupacyjny w budynku administracyjnym, a następnie strajk głodowy.

W ostatnich latach związki zawodowe wystosowały też trzy wota nieufności wobec dyrektor szpitala Marzeny Grochowskiej – w 2009, 2010, 2011 r.

Szpital im. Babińskiego jest jedną z największych placówek psychiatrycznych w kraju, istnieje ponad 90 lat, jego organem założycielskim jest województwo małopolskie. Placówka zatrudnia ponad tysiąc pracowników i leczy stacjonarnie ponad 800 pacjentów, oprócz tego udziela pomocy w trybie dziennym i ambulatoryjnym. (PAP)

rgr/ eaw/