Projekt dotyczy zmiany przepisów z zakresu udzielania, wypłacania i rozliczania subwencji z budżetu państwa dla partii politycznych na rzecz dobrowolnego przeznaczania przez podatnika części podatku dochodowego od osób fizycznych na partię polityczną w wysokości maks. 0,5 proc podatku należnego zapłaconego przez podatnika i nie wyższej niż 0,5 proc. maksymalnej kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, liczonego od kwoty minimalnego wynagrodzenia w bieżącym roku podatkowym.