Nowy termin składania ofert na budowę obwodnicy Brzozowa

Zamówienia publiczne

Z powodu dużej liczby pytań od wykonawców został wydłużony termin składania ofert w przetargu na budowę obwodnicy Brzozowa (Podkarpackie). Nowy termin to 19 maja. Szacunkowy koszt budowy obwodnicy to...

07.05.2014

Irena Kamińska: skarga do Strasburga to nic złego

Prawnicy

Złożenie przez sędziów skargi w Strasburgu bynajmniej nie uchybia godności ich urzędu. Nie szkodzi także państwu - uważa Irena Kamińska, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezes...

07.05.2014

TK zbada prawo ministra do żądania akt

Czy szef resortu sprawiedliwości, przyznając sobie prawo żądania akt każdej sprawy sądowej, naruszył niezawisłość sędziów, przekroczył granice nadzoru nad sądami, a także zakaz przetwarzania danych...

07.05.2014

Erasmus po szwajcarsku

Kamila Jędrzejewska i Agnieszka Mielczarek to studentki trzeciego roku Politechniki Łódzkiej, kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. W tym roku akademickim uczestniczą w programie wymiany...

06.05.2014

Watykan tłumaczy się z pedofilii przed Komitetem ONZ

884 księży zostało wykluczonych ze stanu kapłańskiego za pedofilię w ciągu minionej dekady. Takie dane dotyczące lat 2004-2013 przedstawił we wtorek na forum ONZ-owskiego Komitetu Przeciwko Torturom...

06.05.2014

Druga edycja konkursu Tax Battle

Wydarzenia

Podatkowe Koło Naukowe Advisor działające przy Instytucie Finansów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego organizuje 2 edycję Ogólnopolskiego Konkursu Podatkowego Tax Battle. W...

06.05.2014

Wrócą dziecięce książeczki zdrowia

Rząd planuje przywrocenie dziecięcych książeczek zdrowia, w których odnotowywane będą informacje o stanie zdrowia dziecka, ważnych zdarzeniach medycznych czy terminach wizyt profilaktycznych -...

06.05.2014

Dziennikarz chce nagany dla posła za procesy

Wniosek zarzucający naruszenie etyki poselskiej przez posła PSL Eugeniusza Grzeszczaka złożył do marszałek Sejmu redaktor naczelny Kuriera Słupeckiego. Janusz Ansion chce nagany dla Grzeszczaka w...

06.05.2014

NRA w sporze z ministrem o prawo wpisu na listę

Naczelna Rada Adwokacka walczy z projektem zmian w prawie o adwokaturze autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Nowelizacja dotyczy przeniesienia kompetencji do wydawania decyzji merytorycznych w...

06.05.2014