Pozostanie Sąd Rejonowy w Goleniowie, Ząbkowicach Śląskich, Łukowie i Siemianowicach  Śląskich, ale z kolei Lubartów, który miał przejmować Włodawę, teraz przechodzi do Lublina Wschodniego.W tym tygodniu zmiana mapy sadów rejonowych zostanie przesłana Krajowej radzie Sądownictwa  i innych stowarzyszeń sędziowskich w celu konsultacji.

Konsekwencją reorganizacji dla obywateli będzie konieczność dłuższego dojazdu do sądu nadzorującego pracę wydziału o kilkanaście kilometrów. Dla sędziów oznacza to ewentualnie orzekanie w wydziale zamiejscowym i właściwym sądzie rejonowym. Prezesi sądów starca dodatki funkcyjne. Finansowa zyska budżet państwa.

Jak zapowiedział minister sprawiedliwości Jarosław Gowin reorganizacja ma wejść w życie 1 lipca 2012 r.