Polaków dotyka długotrwałe bezrobocie

HR

Trzech na pięciu bezrobotnych jest bez pracy dłużej niż rok wynika z kwietniowego sondażu CBOS. Długotrwale bezrobotnych mamy 58 proc., w tym 17 proc. nie ma zatrudnienia od ponad dwóch do pięciu...

13.06.2014

Kobiety mają trudniej na rynku pracy

Sytuacja płci pięknej na rynku pracy wciążjest gorsza niż mężczyzn ito nietylko pod względem wysokości wynagrodzeniawynika zbadania Polka na rynku pracy 2014. Aż90 proc. kobiet uważa, że rynek pracy...

13.06.2014

Pediatrzy zyskają na nowych przepisach

Wchodząca w życie 15 czerwca 2014 roku nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych daje możliwość kontraktowania świadczeń POZ lekarzom pediatrom.

13.06.2014

Praca przy ustnej maturze to godziny ponadwymiarowe

Wynagrodzenie nauczyciela zasiadającego w komisji egzaminacyjnej na egzaminie dojrzałości od dawna jest kwestią sporną. Obecnie, po nowelizacji ustawy o systemie oświaty, przyjmuje się, że udział w...

13.06.2014

Powody zatrucia wód Jeziora Drużno wciąż nieznane

Środowisko

Prowadzone od maja badania próbek wody po masowym śnięciu ryb w jeziorze Drużno i rzece Wąskiej pod Elblągiem nie wykazały jak dotąd przyczyny ani źródła ewentualnego zatrucia - poinformował...

13.06.2014

Sądy narzekają na centralne przetargi

Zła jakość materiałów biurowych i brak ciągłości w zawieraniu kolejnych umów - to najczęstsze narzekania sądów na cenatralny system zakupów. Wśród plusów pojawiają się dwa: niższe koszty energii i...

13.06.2014

Zmiana danych? Należy powiadomić KRDP

Doradca podatkowy

Osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych mają obowiązek zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o każdorazowej zmianie danych objętych wpisem.

13.06.2014