Kontrowersyjne reklamy prawników przed szpitalami

Jeśli informacja o usługach kancelarii jest rzeczowa, zgodna z dobrymi obyczajami nie łamie zasad etyki uważa radca prawny Sławomir Ciupa. Adwokat Jakub Jacyna odpowiada; wystawienie baneru powinno...

21.02.2012

Technologie pomagają w nauce najmłodszym

Badanie PBI/Gemius wykazało, że aż dwie trzecie maluchów w wieku przedszkolnym przegląda strony internetowe częściej niż raz w tygodniu. Okazuje się też, że coraz więcej dzieci, zanim jeszcze pójdzie...

21.02.2012

Inspekcja pracy będzie miała swój kodeks etyki

BHP

Podczas odbywającego się co trzy lata Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Inspekcji Pracy (MSIP) w Genewie uchwalono Kodeks etyki inspekcji pracy. Jest to jak napisano w preambule -...

21.02.2012

Minister: kodeks zmienimy raz do roku

Zbyt częste zmiany w prawie przeszkadzają sędziom i nie służą orzecznictwu - twierdzi Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości, który chce wprowadzić zasadę, że kodeksy będą zmieniane najwyżej raz do...

21.02.2012

Coraz więcej spraw trafia do Luksemburga

Rok 2011 był kolejnym rokiem, w którym padł rekord ilości spraw wniesionych i rozstrzygniętych przez trzy sądy tworzące Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Większa wydajność i poważne reformy...

21.02.2012

Strategia rozwoju Łodzi w kwietniu trafi do Rady Miejskiej

Samorząd terytorialny

W kwietniu pod obrady Rady Miejskiej ma trafić projekt Strategii zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020 plus przygotowany przez prezydent miasta. Projekt dokumentu po konsultacjach społecznych został...

20.02.2012