Lofty niszą dla bogatych klientów z dużych miast

Budownictwo

Mimo licznych bankructw deweloperów oferujących lofty, mają one szansę przetrwać na rynku nieruchomości - twierdzą eksperci. Choć popyt na nie jest marginalny a budowa kosztowna, mogą stanowić niszę...

25.07.2014

Zmiany w ustawie o pieczy zastępczej uchwalone

Sejm uchwalił w piątek zmiany w ustawie o pieczy zastępczej. Chodzi m.in. o finansowania pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i dochodów dzieci przebywających w takiej pieczy, np. renty...

25.07.2014

Sejm zmienił ustawę o rencie socjalnej

Ubezpieczenia społeczne

Do uzyskania renty socjalnej nie będzie wymagane przebywanie na terytorium RP, a jedynie posiadanie w Polsce miejsca zamieszkania - stanowi nowelizacja ustawy o tym świadczeniu uchwalona w piątek...

25.07.2014

Od dziś zmieniają się wymogi w oznaczaniu cen

Dziś wchodzą w życie nowe zasady informowania o cenach towarów i usług. Zmniejszą się wymogi dotyczące oznaczania produktów. Wzrosną za to kary za niedopełnienie obowiązków - poinformowała agencja...

25.07.2014

Młodsze pokolenia są coraz lepiej wykształcone

Badanie zachowań edukacyjnych Polaków pokazuje, że dokonaliśmy awansu edukacyjnego. Młodsze pokolenia są coraz lepiej wykształcone. Wciąż największy wpływ na wybory edukacyjne ipoziom wykształcenia...

25.07.2014

Ustawa uchwalona, będzie Polska Agencja Kosmiczna

Sejm uchwalił w piątek ustawę o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej. Dzięki niej polskim firmom ma być łatwiej pozyskiwać środki z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Lepsza ma też być współpraca...

25.07.2014

Akcyza niszczy branżę spirytusową

Natychmiastowej obniżki stawki akcyzy na wyroby spirytusowe o 20 proc. żąda od ministra finansów Krajowa Sekcja Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ Solidarność.

25.07.2014

Wykonawca nie zejdzie z budowy DTS w Gliwicach

Budownictwo

Do września powinna zostać dopięta umowa ws. środków UE na wstrzymaną przez zaległe płatności budowę Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach - oceniają władze regionu. Wcześniej wykonawca nie zejdzie...

25.07.2014

RPO: prekampania wyborcza powinna być uregulowana prawnie

Samorząd terytorialny

Brakuje w polskim prawie regulacji dot. agitacji przed rozpoczęciem kampanii wyborczej lub poza jej granicami; ta luka narusza zasadę równości kandydatów i jawności finansowania kampanii - uważa...

25.07.2014