Program studiów obejmuje trzy moduły:

Moduł I. Aspekty zarządcze funkcjonowania kancelarii prawnej, w tym: zarządzaniefinansami, marketing usług prawniczych, budowanie relacji z klientem, zarządzanie czasemprawnika i inne – ok. 98 godzin.
Moduł II. Aspekty finansowe w zarządzaniu kancelarią prawną, w tym: źródła finansowaniaw działaniu firmy, fundusze unijne dla kancelarii prawnych, controlling i inne – ok. 24 godz.
Moduł III. Aspekty socjologiczno-psychologiczne w zarządzaniu kancelarią prawną, w tym:trening menedżerski, negocjacje i mediacje, systemy motywacyjne w kancelarii prawnej iinne – ok. 50 godz.
Koszt studiów wynosi 3000 zł za osobę, zajęcia będą odbywały się w siedzibie OIRP weWrocławiu, w systemie piątek-sobota. Rozpoczęcie zajęć zaplanowane zostało na koniecpaździernika br.
Zapraszamy chętnych do zgłaszania swojego uczestnictwa w sekretariacie Izby, tel. 71/793 70 94-96 lub biuro.rady@oirp.wroclaw.pl w terminie do 31 sierpnia br.
Wartym przypomnienia jest fakt, że z tytułu ukończenia studiów podyplomowych w zakresieprawa, radcowie prawni korzystają z uprawnień wynikających z Uchwały Nr 30/B/VII/2008KRRP z dnia 6 czerwca 2008 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie określenia wypełnianiaprzez radcę prawnego obowiązku uczestniczenia w szkoleniach zawodowych.
Rozpoczęcie studiów uzależnione jest od liczby zainteresowanych osób.

Źródło: e-kirp