Gminy płacą fortunę za brak lokali socjalnych

Samorząd terytorialny

W ubiegłym roku gminy musiały zapłacić właścicielom mieszkań aż 70 mln zł odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego eksmitowanym. Sposobem na ograniczenie kosztów jest zawieranie...

17.08.2012

NIK: skazani nie pracują efektywnie

Praca społeczna skazanych nie spełnia swojej roli stwierdza raport NIK. Nie wychowuje ani nie resocjalizuje. Pracodawcy nie chcą przyjmować osób wchodzących w konflikt z prawem, bo nie radzą sobie z...

17.08.2012

Ewaluacja w szkole nie musi być katorgą

Samorząd terytorialny

Okazuje się, że proces ewaluacji, który przebiega w spokojnej i przyjaznej atmosferze jest dużo skuteczniejszy. Nie musi i nie powinien być biurokratycznym koszmarem. O ewaluacji opartej na...

17.08.2012

Deregulacja w fazie uzgodnień

Doradca podatkowy

Jak wynika z publikacji prasowych, resort sprawiedliwości przygotował projekt drugiej listy zawodów, do których ma być ułatwiony dostęp. Po pierwszej transzy 49 zawodów, na drugiej liście może...

17.08.2012

Lustracja spraw rejestracyjnych Plichty

Sąd Okręgowy w Gdańsku poinformował, że Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku w 16 sierpnia 2012r. zarządził niezwłoczne przeprowadzenie lustracji biegu postępowań dotyczących rejestracji spółek oraz...

16.08.2012

Prezydent powołał 41 sędziów

Prawnicy

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowi sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.

16.08.2012