Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

BHP

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, trwający w dniach 22-26 października br., skupi się na roli silnego przywództwa w zarządzaniu połączonego z czynnym zaangażowaniem pracowników w...

23.10.2012

HR wybiera dostawcę szkoleń językowych

Wybór szkoły językowej to dla działu HR duża odpowiedzialność decyzja przynajmniej na rok, wystawienie się na ocenę z jednej strony przełożonych, a z drugiej uczestników szkoleń oraz zapewnienie...

23.10.2012

Skarga do Strasburga w sprawie Siergieja Magnickiego

Open Society Justice Initiative złożyła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w imieniu matki Siergieja Magnickiego. S. Magnicki był rosyjskim prawnikiem, który zmarł w areszcie po tym,...

22.10.2012

Podano średnią cenę skupu żyta i sprzedaży drewna

Samorząd terytorialny

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. wyniosła 75,86 zł za 1 dt, natomiast średnia cena sprzedaży drewna, 186,42 zł za 1 m3, ogłosił Prezes Głównego Urzędu...

22.10.2012

Śląskie/ Zespół kolejowy WKDS wznowi pracę

Wobec planowanych zwolnień kolejarzy z likwidowanego Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych, Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego, działająca przy wojewodzie śląskim, zdecydowała o wznowieniu...

22.10.2012

MSW proponuje ułatwienia dla cudzoziemców w Polsce

Wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, jedno zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, czy zezwolenie na pobyt czasowy na okres 2 lat dla cudzoziemców kontynuujących w...

22.10.2012