We wtorek w Gdańsku została podpisana umowa partnerska dot. realizacji projektu samorządu województwa pn. "Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w woj. pomorskim".

Umowę podpisali: wicemarszałek województwa Wiesław Byczkowski, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza Adam Protasiuk i Prezes Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” Henryk Stasiński.

"Ten projekt pozwala nam na elastyczne reagowanie na procesy restrukturyzacyjne w pomorskich firmach, pomoc pracownikom i przedsiębiorcom" - tłumaczy dyr. Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu marszałkowskiego woj. pomorskiego, Joanna Witkowska.

Projekt będzie realizowany od listopada br. do końca grudnia 2014 r. Uczestnicy programu będą mogli skorzystać m.in. z poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych, pośrednictwa pracy, poradnictwa psychologicznego oraz szkoleń dot. rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. 110 osób otrzyma bezzwrotną pożyczkę w wys. 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Rekrutacja do projektu ma się rozpocząć w następnym miesiącu.

Pomoc mają otrzymać głównie osoby będące w okresie wypowiedzenia z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy oraz pozostające bez pracy, ale nie dłużej niż 6 miesięcy. W programie mogą uczestniczyć osoby z wykształceniem co najwyżej średnim i mające więcej niż 50 lat.

W zależności od potrzeb na terenie województwa powstaną dwa mobilne centra wsparcia. Ponadto program będzie realizowany w stacjonarnym centrum wsparcia.

Jest to już druga edycja tego projektu. W pierwszej, realizowanej od lipca 2010 r. do września 2012 r., przeszkolono 356 osób, z których 110 otrzymało bezzwrotną pożyczkę w wys. 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wicemarszałek Wiesław Byczkowski poinformował, że "56 proc. osób objętych programem uzyskało pracę, więc jest to działalnie efektywne i wskazuje, że tego typu projekty zmniejszają bezrobocie".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poziom bezrobocia w Pomorskiem wynosi 12,5 proc. Bez pracy jest ok. 105 tys. osób.

bls/ je/