Siemiński wygrał konkurs, do którego zgłosiło się dziewięć osób. „Tomasz Siemiński przedstawił najlepszą i najbardziej spójną koncepcję działalności RCAK. To ma być instytucja, która ma inspirować działania lubuskich placówek kultury” - poinformował we wtorek wicemarszałek Maciej Szykuła, który przewodniczył posiedzeniu komisji konkursowej.

Nowy dyrektor ma 35 lat i pochodzi z Żar. Jest absolwentem filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Ukończył też Podyplomowe Studium Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, a także kurs menedżera kultury na Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Po studiach był nauczycielem języka polskiego w Gimnazjum nr 1 w Żarach, a także w tamtejszym Liceum Ogólnokształcącym. Z Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze był związany w latach 2003-2012.

W latach 2011-2012 był zatrudniony na stanowisku kierownika działu "pracownia artystyczna" jako główny specjalista ds. teatru. Przez ostatnie miesiące sprawował funkcję Dyrektora Centrum Artystyczno-Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim.

Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze to wojewódzka samorządowa instytucja kultury. Zajmuje się wspieraniem animatorów kultury w ich działaniach na rzecz rozwoju kultury, organizacją imprez promujących kulturę i turystykę województwa lubuskiego w kraju i za granicą. 

mrd/ ls/ gma/