Programem objęto także trzy rodzinne domy dziecka, siedem świetlic środowiskowych i dom pomocy społecznej.

Umowę na dofinansowanie unijne podpisali we wtorek prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i dyrektor Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Anna Siejda.

Władza Wdrażająca Programy Europejskie jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Cyfryzacji i Administracji.

Jak poinformował płocki Urząd Miasta, celem projektu o nazwie „E-integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” jest aktywizacja społeczna i zawodowa.

"Wsparcie trafi do osób, których nie stać na nowoczesny komputer z internetem. Dzięki otrzymanemu sprzętowi i dostępowi do sieci uczestnicy programu będą mogli nie tylko funkcjonować w dzisiejszym świecie, ale także szukać pracy, a może nawet pracować" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezydent Płocka.

Podczas podpisania umowy szefowa Władzy Wdrażającej Programy Europejskie mówiła, że "Płock zaprezentował jeden z najlepszych projektów" w tym zakresie.

W realizacji projektu, oprócz Urzędu Miasta Płocka, wezmą udział także: Miejski Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, którego podopieczni będą rekrutowani do programu.

Otrzymując sprzęt komputerowy i dostęp do internetu uczestnicy projektu będą mogli również liczyć na szkolenia m.in. z zakresu obsługi komputera, korzystania z internetu oraz aktywizacji zawodowej. 

mb/ amac/ gma/