Nowe leki umożliwiają pokonanie zakażeń HCV

Dzięki pojawieniu się nowych leków możliwe stało się wyeliminowanie epidemii zakażeń wirusem HCV, który powoduje przewlekłe zapalenie wątroby typu C (WZW C) - poinformowali w poniedziałek 28 lipca...

29.07.2014

Rekordowe wpływy Portugalii z eksportu wina

Środowisko

Portugalia zanotowała rekord zagranicznej sprzedaży win. W 2013 roku wpływy z tego eksportu przekroczyły 732 mln euro, czyli o 4 proc. więcej w porównaniu z 2012 r. - poinformował portugalski...

29.07.2014

Najnowsza nowelizacja PZP poprawi warunki na rynku pracy

Zamówienia publiczne

Posłowie Platformy Obywatelskiej wyszli naprzeciw oczekiwaniom Związków Zawodowych i pracodawców - to stanowisko Polskiej Izby Gospodarczej Czystości odnośnie uchwalonej ostatnio nowelizacji Prawa...

29.07.2014

KNF: reklama kredytu ma mówić o zyskach i o kosztach

Reklamy produktów lub usług banków, firm ubezpieczeniowych, towarzystw emerytalnych czy kas spółdzielczych nie będą mogły eksponować korzyści w taki sposób, który powodowałby umniejszenie znaczenia...

29.07.2014

Spadła zdawalność egzaminu radcowskiego

Ogólny wynik tegorocznego egzaminu radcowskiego obniżył się o 7 punktów procentowych. W zeszłym roku egzamin na radcę zdało 71 proc. aplikantów. Samorząd zastanawia się czy w związku ze spadkiem...

28.07.2014

Centrala SKOK-w bez statutu

Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła zatwierdzenia statutu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej - poinformowano na stronie internetowej Urzędu KNF.

28.07.2014