Merytoryczne debaty, gorące dyskusje, cenne szkolenia i seminaria dotyczące najważniejszych dla branży tematów, zróżnicowana oferta blisko 100 wystawców, w tym czołowych graczy rynku, Salon Kolejowy oraz pokazy w ramach EuroMasz – to wszystko czeka gości jubileuszowych Targów Infrastruktura. X Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem odbędą się w dniach 23-25 października w Centrum MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: Sławomir Nowak - Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Sejmowa Komisja Infrastruktury.

Podczas targów zaprezentują się firmy wykonawcze i świadczące usługi budowlane: od małej architektury miejskiej, poprzez drogi i parkingi, aż po budowę portów kolejowych, lotniczych i morskich. Będzie można zapoznać się również z ofertą producentów i dystrybutorów maszyn, urządzeń oraz materiałów budowlanych, a także kruszyw i surowców wykorzystywanych do budowy dróg i autostrad. Nie zabraknie propozycji obejmujących urządzenia wykorzystywane w bezpieczeństwie i zarządzaniu ruchem drogowym, w tym oznakowania pionowego i poziomego, oświetlenia, rozwiązań ITS czy też systemów monitoringu i bezpieczeństwa w transporcie miejskim. Swoją ofertę zaprezentują też dostawcy wyposażania dla obiektów użyteczności publicznej. Nowością będzie Salon Kolejowy – ekspozycja poświęcona wyłącznie tematyce kolejowej, a także EuroMasz – pokazy maszyn budowlanych i sprzętu wykorzystywanego w tworzeniu infrastruktury miejskiej, drogowej i kolejowej. Oferta wystawców to nie wszystko. Na szczególną uwagę zasługuje w tym roku w bogaty program wydarzeń merytorycznych, na który składają się najbardziej aktualne tematy.


Debaty dla inwestorów i wykonawców

Interesująco zapowiadają się dwie debaty, podczas których eksperci postarają się wskazać najkorzystniejsze kierunki rozwoju oraz drogi zmierzające do rozwiązania mogących pojawić się konfliktów czy problemów. Jedną z nich pt. „Inwestor – wykonawca – podwykonawca: partnerstwo w trudnym projekcie czy rywalizacja?” przygotuje Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Na wstępie zostanie omówiony stan branży budowlanej po trzech kwartałach 2012 roku, po czym rozpoczną się dwa panele dyskusyjne pod wiele mówiącymi tytułami: „Zamawiający – generalny wykonawca – współpraca czy rywalizacja? Praktyczne uwarunkowania realizacji dużych kontraktów” oraz „Generalny wykonawca – podwykonawca – czy konflikt jest trwale wpisany?”. Doświadczeniom inwestorów, projektantów, wykonawców oraz nadzorujących inwestycje drogowe i kolejowe została poświęcona druga z debat „Zaprojektuj, wybuduj i…” przygotowana przez wydawnictwo „Inframedia”. Pierwsza cześć debaty poświęcona będzie omówieniu doświadczeń inwestorów i wykonawców dużych projektów drogowych i kolejowych, a druga będzie dotyczyć wykonawstwa i finansowania inwestycji samorządowych.@page_break@


Dla rozwoju infrastruktury kolejowej


Drugi dzień targów rozpocznie duża konferencja „Inwestowanie w infrastrukturę kolejową” pod patronatem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Podczas wydarzenia będzie można dowiedzieć się m.in.: jakie są potrzeby inwestycyjne i utrzymaniowe kolei, w jaki sposób przebiega realizacja zamierzeń, co stwarza największe problemy, gdzie są szanse na uzyskanie największych efektów możliwie najmniejszym kosztem, a także - co sektor kolejowy w poszczególnych segmentach transportu kolejowego zamierza osiągnąć w kolejnych latach i co to oznacza dla rynku budownictwa kolejowego. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do konsultantów, projektantów, wykonawców oraz nadzorujących zaplecze naukowe i techniczne.

Instytut Kolejnictwa przygotował natomiast ostatniego dnia targów debatę „Certyfikacja wyrobów w transporcie kolejowym w świetle zmian prawa” .

Bezpiecznie (p)o drogach i torach

Tylko regularna kontrola stanu technicznego dróg i właściwe lokowanie funduszy przeznaczonych na ich utrzymanie, zagwarantuje komfort ich użytkowania. Niestety, właśnie ta dziedzina drogownictwa bywa często niedoceniana. Dlaczego? Odpowiedź na wiele problematycznych pytań będzie można znaleźć podczas konferencji „Problematyka eksploatacji dróg” organizowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. O bezpieczeństwie w transporcie drogowym i kolejowym opowiedzą eksperci z najlepszych ośrodków naukowo-badawczych i uczelni technicznych w Polsce podczas naukowo-technicznej konferencji organizowanej przez Naczelną Organizację Techniczną oraz Komitet Transportu PAN. Zostaną omówione m.in. tak ważne kwestie, jak bezpieczeństwo ruchu na przejazdach kolejowych czy ryzyko w transportowych projektach europejskich. W programie targów znajdzie się również debata na temat „Obwodnice polskich miast – analiza efektywności aglomeracyjnych inwestycji drogowych", której gospodarzem jest wydawca portalu RynekInfrastruktury.pl.


Zamówienia publiczne w drogownictwie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji drogowych często kończy się wyborem oferty atrakcyjniejszej cenowo. Co zrobić, aby zapobiec takiemu rozwojowi rzeczy? Tego typu problemy zostaną szerzej omówione podczas panelu dyskusyjnego „Jeśli nie cena, to co? Kryterium wyboru w przetargach na budowę dróg” przygotowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Po zakończeniu dyskusji, słuchacze będą mogli skorzystać z porad eksperckich udzielanych na stoisku GDDKiA, a na stoisku obok obejrzeć wystawę przedstawiającą historię drogownictwa polskiego od momentu powołania pierwszej administracji drogowej w Królestwie Polskim w XIX wieku do czasów współczesnych.

Tematyka zamówień publicznych będzie też omawiana podczas seminarium Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa (OIGD) pt. „Wybrane zagadnienia w zamówieniach publicznych dotyczące drogownictwa”. Specjaliści z Kancelarii – Konsultanci Zamówień Publicznych szerzej omówią tematy: dialog techniczny - nowa instytucja prawna, zatrzymanie wadium, wynagrodzenie ryczałtowe przy robotach budowlanych, konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i w trakcie realizacji umowy, udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci.


O zagadnieniach inwestycyjnych


„Upadłość w procesie inwestycyjnym” – to tytuł jednej z debat przygotowanych przez Kancelarię Miller Canfield, która jest odpowiedzią na szereg pytań dotyczących dalszych losów branży drogowej związanych z trudną sytuacją na rynku budowlanym. Eksperci poruszą zatem temat wyjątkowo aktualny, który w zestawieniu
z wymianą poglądów i pomysłów, może podsunąć uczestnikom debaty rozwiązanie trudnej sytuacji lub wskazać kierunek opracowania przyszłej strategii inwestycyjnej.


Czy gaz łupkowy to potencjał do wykorzystania i realne perspektywy rozwoju dla przedsiębiorców? Dyskusję na ten temat będą mogli podjąć uczestnicy drugiej z debat Kancelarii Miller Canfield pt. „Zagadnienia inwestycyjne związane z gazem łupkowym”. Tematyka tego wydarzenia powinna zainteresować przede wszystkim wielu inwestorów z uwagi na nadchodzące zmiany na rynku energetycznym. Interesująco zapowiada się również, przygotowane przez tego samego organizatora, seminarium „PPP w gospodarce odpadami”, do którego impulsem była nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, wymuszającej na samorządach wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami.


Piknik „Wod-Kan” i inne wydarzenia z programu

„Wszystko dla budowy wodociągów i kanalizacji” – pod takim hasłem odbędzie się towarzyszący targom piknik wodno-kanalizacyjny organizowany przez firmę Kopras Sp. o.o. we współpracy ze Stowarzyszeniem Dystrybutorów Maszyn Budowlanych. W ramach pikniku na zwiedzających będą czekać pokazy montażu i zastosowania różnych typów szalunków, a także merytoryczne seminaria i szkolenia zatytułowane: „Szalunki do usuwania awarii wod-kan”, „Zasady stosowania i eksploatacji szalunków do wykopów punktowych”, „Zastosowanie lekkich szalunków aluminiowych w akcjach ratowniczych” oraz „25 lat doświadczeń w produkcji szalunków do zabezpieczeń do wykopów ziemnych”.
 

W programie targów można ponadto znaleźć konferencję dotyczącą polityki parkingowej w aglomeracjach miejskich oraz case study na temat inwentaryzacji obiektów i inwestycji przy użyciu bezzałogowej fotogrametrii lotniczej (FotoMapy Sp. z o.o.).
 

Dla kogo targi?

Uczestnictwo w Targach Infrastruktura daje oprócz wiedzy możliwość zbadania rynku i nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych z inwestorami zastępczymi, wykonawcami i dostawcami rozwiązań infrastrukturalnych. To jeden z wielu powodów, dla którego wydarzenie chętnie jest odwiedzane przez osoby prowadzące lub planujące rozpoczęcie budowy lub modernizacji infrastruktury drogowej czy miejskiej, a także reprezentujące władze, instytucje rządowe i samorządowe odpowiedzialne za realizacje w zakresie infrastruktury miejskiej i drogowej. Wśród zwiedzających nie brakuje firm i inwestorów prywatnych angażujących się w różnego rodzaju inwestycje oraz architektów krajobrazu, projektantów zieleni i przedsiębiorstw zajmującymi się wyposażaniem obiektów użyteczności publicznej.


Informacje praktyczne

Wstęp na targi jest bezpłatny, ale zwiedzających, w tym uczestników wszystkich wydarzeń towarzyszących (konferencje, seminaria, dyskusje, itp.), obowiązuje rejestracja, której można dokonać na miejscu, w godzinach otwarcia targów: 23 i 24 października – godz. 10.00-16.00, 25 października – godz. 10.00-15.00. Dodatkowe informacje, w tym na temat zasad uczestnictwa w poszczególnych wydarzeniach towarzyszących targom, można znaleźć na stronie www.infrastruktura.info.