Nowy doradca podatkowy w zespole Kancelarii SSW

Doradca podatkowy

Kancelaria SSW rozszerza departament podatków. Mec. Joanna Rudzka, doradca podatkowy, dołączyła do zespołu departamentu podatków Kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy.

18.01.2013

Jak jest finansowy samorząd doradców podatkowych?

Doradca podatkowy

Podstawowym źródłem finansowania działalności Krajowej Izby Doradców Podatkowych są składki członkowskie. Są one dzielone pomiędzy organy i jednostki organizacyjne Izby.

18.01.2013

PIT od świadczeń pracowniczych zaskarżony do TK

PKPP Lewiatan złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w którym domaga się uznania za niezgodne z konstytucją przepisów, pozwalających urzędom skarbowym żądać podatku od dodatkowych świadczeń...

18.01.2013

Sędziowie są zastraszani

Ktoś posmarował drzwi mieszkania sędziego Tulei. Ktoś wytropił jego syna informuje Gazeta Wyborcza. Inni sędziowie także spotkali się z różnymi formami zastraszania.

18.01.2013

W niedzielę wybory wójtów Kąkolewnicy i Dębowej Kłody

Samorząd terytorialny

Nowych wójtów wybierać będą w niedzielę mieszkańcy gmin Kąkolewnica i Dębowa Kłoda na Lubelszczyźnie. Poprzedni wójtowie utracili stanowiska po skazaniu ich prawomocnymi wyrokami sądowymi.

18.01.2013

EKES poparł wspólny system opodatkowania bonów

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wydał opinię w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w...

18.01.2013

TK zajmie się opodatkowaniem bonusów pracowniczych

PKPP Lewiatan złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w którym domaga się uznania za niezgodne z konstytucją przepisów, pozwalających urzędom skarbowym żądać podatku np. od udziału w imprezie...

18.01.2013

Ubój rytualny ma być znów dopuszczalny

Ogłoszony wczoraj projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt wykreśla z niej przepis mówiący, że zwierzę kręgowe w ubojni może zostać uśmiercone tylko po uprzednim pozbawieniu świadomości.

18.01.2013