I zjazd Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły” (AZDS) 2012/2013 odbył się 23 stycznia w Warszawie. Poświęcony był zapewnieniu bezpiecznych warunków w szkole. Uczestnicy mieli m.in. znakomitą okazję do zapoznania się z działaniami MEN, dyrektorów szkół oraz organizacji, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych. W spotkaniu wziął udział wiceminister edukacji, Tadeusz Sławecki, który przedstawił najważniejsze założenia "Roku Bezpiecznej Szkoły".
– To szeroki program obejmujący bezpieczeństwo uczniów nie tylko w szkole, ale również na drodze, szlaku turystycznym, w domu, by wiedzieli przykładowo, jak się zachować w przypadku zatrucia czadem któregoś z domowników czy w razie wypadku na boisku. To także walka z nałogami i chorobami, jak chociażby z otyłością uczniów - mówił minister.
Dużo miejsca poświęcono wykroczeniom i przestępstwom najczęściej popełnianym na terenie szkół. Kwestię tę przedstawił podkom. Artur Sypuła z Komendy Głównej Policji, która była Partnerem I Zjazdu i objęła inicjatywę miesięcznika ”Dyrektor Szkoły” patronatem honorowym.
Uwarunkowania prawne i praktyczne zasady postępowania w sytuacji wypadku ucznia lub pracownika placówki oświatowej szczegółowo przedstawiła Iwona Kobus, ekspert serwisu Prawo Oświatowe. O sytuacjach kryzysowych i o reakcjach na nie mówiła z kolei Ewa Maksymowska, psycholog kliniczny i wieloletni dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podczas konferencji przedstawiono także procedury tworzenia procedur wymiany informacji i posługiwania się danymi na temat bezpieczeństwa w szkole.


Więcej na temat konferencji na poświęconej jej stronie internetowej oraz w marcowym numerze miesięcznika "Dyrektor Szkoły". Kolejny zjazd AZDS już 27 marca 2013 r. Poświęcony będzie zmianom w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty. Program dostępny tutaj>>