Rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak poinformowała PAP, że jak dotąd do resortu wpłynęło ponad 20 uwag m.in. od Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

"Zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane. Następnie propozycje zmian w projekcie zostaną przesłane na Komitet Stały Rady Ministrów. Chcielibyśmy, żeby nowe przepisy w lipcu tego roku weszły w życie" - powiedziała Woźniak.

Obecnie funkcjonariusze przebywający na zwolnieniach otrzymują całość przysługującego im uposażenia. Jak informuje MSW, średnio codziennie 6 tys. policjantów przebywa na zwolnieniu chorobowym. "Dane te pochodzą z poszczególnych formacji oraz z ZUS-u" - powiedziała Woźniak.

Założenia do projektu ustawy obniżającej wysokość zasiłku chorobowego dla funkcjonariuszy i żołnierzy krytykuje Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Apeluje do premiera Donalda Tuska, szefa MSW Jacka Cichockiego i marszałek Sejmu Ewy Kopacz o odrzucenie tych propozycji.

"Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych uważa projekt za niesprawiedliwy i krzywdzący dla żołnierzy i funkcjonariuszy pełniących każdego dnia ofiarną służbę na rzecz ogółu obywateli" - głosi stanowisko FZZSM.

W ocenie związkowców próba wprowadzenia tych rozwiązań, bez jednoczesnego uregulowania kwestii płatnych nadgodzin oraz gratyfikacji za służbę pełnioną w nocy, w niedzielę i w święta jest "niedopuszczalna i godzi w interes funkcjonariuszy". Dodali, że w rozwiniętych krajach europejskich, jak Niemcy i Francja, nie stosuje się żadnych ograniczeń w zakresie wysokości uposażenia funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Założenia do projektu ustawy - obniżającej zasiłki chorobowe ze 100 do 80 proc. wysokości pensji funkcjonariuszy i żołnierzy - rząd przyjął w październiku 2012 r. To nieuzasadniony przywilej, który powodował często nadużywanie zwolnień lekarskich - mówił wówczas premier Donald Tusk.

Projekt autorstwa MSW zakłada, że żołnierze, policjanci, strażacy, funkcjonariusze służb specjalnych, BOR, Straży Granicznej, służby więziennej i celnej dostaną 80 proc. zasiłku chorobowego, tak jak inni ubezpieczeni. Projekt zakłada utrzymanie pełnej stawki, jeśli choroba będzie wynikała z pełnienia służby.

W myśl projektu środki finansowe pozyskane z ograniczenia uposażeń mają być w całości przeznaczane na fundusz nagród i zapomóg dla wykonujących zadania służbowe w zastępstwie nieobecnych w pracy. Jednocześnie obniżenie uposażenia z powodu zwolnienia lekarskiego nie będzie podstawą do zmniejszenia wysokości innych świadczeń pieniężnych związanych ze służbą oraz naliczenia świadczeń emerytalnych i rentowych.

Projekt zakłada, że lekarze orzecznicy ZUS będą zobowiązani do kontrolowania prawidłowości wystawiania zaświadczeń lekarskich funkcjonariuszom i żołnierzom. Przewiduje też możliwość kontrolowania prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Zdecydowano, że funkcjonariusze i żołnierze wykonujący w czasie zwolnienia pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie niezgodnie z jego celem – utracą prawo do uposażenia za cały okres na jaki je wystawiono.