Technologia oferowana przez wiodącą w dziedzinie syntezy mowy firmę skupia się na przetwarzaniu tekstu pisanego na dźwięk, wykorzystując bazę nagrań lektora. W ramach dostępnej technologii Ivona Software oferuje portfolio produktów mówiących 44 głosami w 17 językach i prowadzi prace nad kolejnymi.
Technologia opracowana przez Ivona Software jest kluczowym elementem rozwiązań na tablety Kindle Fire, na których opierają się funkcje Text-to-Speech, Voice Guide i Explore by Touch.
W transakcji przejęcia przez Amazon, spółkę Ivona Software reprezentowali prawnicy kancelarii Wierzbowski Eversheds.
Z ramienia kancelarii za projekt były odpowiedzialne Judith Gliniecki oraz Karolina Stawowska, wspierane przez Krzysztofa Felucha, Anitę Barcewicz oraz Natalię Burchardt.

Judith Gliniecki

Judith Gliniecki