Podczas uroczystości, w której udział wzięli m.in. Anna Komorowska, minister sportu Joanna Mucha oraz ambasador Japonii w Polsce Makoto Yamanaka, członkowie reprezentacji Polski otrzymali nominacje olimpijskie na tegoroczne X Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które rozpoczną się w dniu 29 stycznia w koreańskim PyeongChang.

Porozumienie MEN z Olimpiadami Specjalnymi może się poszczycić już ponad dwudziestoletnią tradycją. Jego celem jest przede wszystkim wspieranie działalności szkół do jeszcze intensywniejszego działania w zakresie upowszechniania sportu i rehabilitacji ruchowej wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, zwrócenie uwagi szkół i placówek na potrzebę większego zaangażowania kadr na rzecz edukacji i wychowania młodzieży z niepełnosprawnością umysłową oraz "nadanie większej rangi działaniom na rzecz młodzieży upośledzonej umysłowo, m.in. poprzez zachęcenie do inicjowania programów edukacyjnych i generowania możliwości pozyskiwania środków na popularyzację kultury fizycznej, sportu i rekreacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną". Działalność Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska daje osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ich rodzinom szansę na pełniejsze włączenie się w życie społeczności lokalnej, jednocześnie podnosząc świadomość społeczną i poszerzając wiedzę na temat osób niepełnosprawnych.