Polska dąży do bycia krajem wolnym od GMO

Środowisko

Polskie stanowisko w sprawie GMO jest sceptyczne. Zgodnie z polityką rządu, Polska dąży do bycia krajem wolnym od GMO - zostało to zapisane w ramowym stanowisku rządu RP w sprawie GMO z 2008 r. Do...

23.11.2012

Przedsiębiorcy nie chcą współpracować ze szpitalami

Pogarszająca się wciąż kondycja finansowa szpitali, przekłada się na sytuację finansową współpracujących z nimi przedsiębiorstw. Dlatego Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaapelował wczoraj o...

23.11.2012

Nagroda im. Haliny Krahelskiej przyznana

BHP

Dnia 22 listopada br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród im. Haliny Krahelskiej. Tegoroczne wyróżnienie otrzymał m.in. wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego...

23.11.2012

Ochrona danych osobowych bliżej obywatela

Dni otwarte organizowane przez GIODO mają umożliwić osobom zainteresowanym problematyką ochrony danych osobowych udział w specjalistycznych konferencjach, szkoleniach oraz dyskusjach, które odbywać...

23.11.2012

Firmy przestają płacić pracownikom

Rzeczpospolita informuje o rekordowym wzroście opóźnień w wypłacaniu pensji. Zwiększa się też liczba pracowników, którzy w ogóle nie otrzymują wynagrodzeń. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada...

23.11.2012

Proaktywność – przejmij inicjatywę

Doradca podatkowy

Zadaniem autora bestsellera 7 nawyków skutecznego działania jednym z czynników sukcesu w życiu zawodowym i osobistym jest przejęcie inicjatywy, kontroli i odpowiedzialności za wszelkie swoje...

23.11.2012

Prawie 900 szkół bez katechezy

Okazuje się, że w prawie 900 z powodu braku chętnych, w ogóle nie prowadzi się lekcji religii. To jednak i tak mniej szkół niż przed rokiem.

23.11.2012

Samorządy skorzystały z unijnych pieniędzy na turystykę

Samorząd terytorialny

Ponad 330 mln zł pochodzących ze środków unijnych wydano do końca października br. na inwestycje turystyczne w ramach programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 - poinformował w czwartek...

23.11.2012

Europa stawia na grzywny, Polska raczej na więzienie

W polskich sądach jedynie co piąty skazany może liczyć na karę grzywny. W Austrii, Szwecji i Niemczech udział tych sankcji w orzeczeniach sądowych wynosi od 60 do 70 proc., w Anglii, Norwegii i...

23.11.2012