Do Sejmu wpłynął właśnie projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wniesiony przez grupę posłów PO.
– Chcemy, by opłaty były ustalane w wysokości rzeczywiście odpowiadającej nakładowi pracy komornika i odpowiadały realiom gospodarczym i możliwościom finansowym obywateli – mówi posłanka Lidia Staroń (PO), główna pomysłodawczyni proponowanych zmian.
– Proponujemy m.in., by w wypadku świadczeń pieniężnych opłata stosunkowa była o co najmniej 5 proc. mniejsza niż obecnie i wynosiła nie, jak to jest dziś, do 15 proc., ale do 10 proc. wyegzekwowanej kwoty, nie mniej jednak niż 1/20 (dziś jest to 1/10). Natomiast w wypadku egzekucji z rent czy emerytur chcielibyśmy, by było to do 5 proc. (obecnie 8 proc.) – informuje posłanka Staroń.

Źródło: Rzeczpospolita