Spośród tych, którzy nie zdali marcowego egzaminu zawodowego, 70 proc. walczy o pozytywną ocenę przed komisjami ds. odwołań przy ministrze sprawiedliwości.
Jak wynika z danych resortu, na początku lipca wpłynęło 470 odwołań od wyniku egzaminu adwokackiego (nie zdało go w tym roku 658 osób), 900 od radcowskiego (nie zdało 1314 osób). To nie są jeszcze ostateczne dane – termin na złożenie odwołania biegnie dla każdej osoby indywidualnie od momentu, w którym otrzymała uchwałę komisji egzaminacyjnej.
Komisje odwoławcze mają jednak już dzisiaj tyle pracy, że utworzono dodatkowe. – Minister sprawiedliwości powołał w sumie osiem komisji – mówi Iwona Kujawa, dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Źródło: Rzeczpospolita