Polscy księgowi deklarują pomoc ukraińskim

Rachunkowość Ukraina

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wydało w piątek oświadczenie w sprawie ataku Rosji na Ukrainę. Oferuje pomoc ukraińskim księgowym. Planuje także wystąpić do polskich władz o zwolnienie z podatku dochodowego przychodów ze świadczeń rzeczowych lub pieniężnych tych osób, które z powodu wojny na Ukrainie znalazły się na terytorium Polski.

25.02.2022

Uczelnie solidarne z Ukrainą – oferują pomoc studentom

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Polskie uczelnie potępiają agresję Rosji na Ukrainie i oferują swoim studentom pomoc – psychologiczną oraz zwolnienie z opłat. Część uczelni przygotowała miejsca w akademikach dla uchodźców z Ukrainy. Pomoc oferuje m.in. Uniwersytet w Białymstoku, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu oraz krakowskie uczelnie.

25.02.2022

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy. Instrukcja krok po kroku

Prawo pracy Ukraina

Pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemca, zobowiązany jest do podjęcia określonych kroków legalizujących prawo do pracy takiej osoby w Polsce. To na pracodawcy spoczywa obowiązek wystąpienia do właściwych podmiotów z dokumentami, które umożliwią legalne zatrudnienie obywatela spoza Unii Europejskiej.

25.02.2022

Legalizacja pobytu cudzoziemców – procedura zatrudniania do uproszczenia

Rynek Prawo pracy Ukraina

Od 29 stycznia 2022 r. zmianie uległy przepisy dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. Proces decyzyjny został skrócony, a biurokracja związana z wydawaniem zgód czy częstotliwością występowania o wizy została ograniczona. Mimo to prawnicy twierdzą, że procedura zatrudniania obcokrajowców w Polsce jest dosyć skomplikowana i na pewno należy ją uprościć, szczególnie teraz, wobec sytuacji na Ukrainie.

25.02.2022

Emeryt z działalnością gospodarczą ma płacić składkę zdrowotną mimo braku dochodów - interwencja RPO

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Emeryt, który prowadzi działalność gospodarczą, musi płacić składkę zdrowotną, nawet gdy nie ma dochodu z tego tytułu. Zwolnienie z odprowadzania składki zdrowotnej dotyczy tylko wąskiej grupy osób. Zdaniem obywateli, takie przepisy tzw. Polskiego Ładu są nieprzemyślane i krzywdzące. Interwencję w tej sprawie podjął Rzecznik Praw Obywatelskich.

25.02.2022

Żołnierze NATO z uprawnieniami do stosowania środków przymusu. Również wobec obywateli RP

Prawo karne Administracja publiczna

Prezydent RP wydał postanowienie, które uprawnia żołnierzy USA, Kanady, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej do używania środków przymusu bezpośredniego na terenie Polski. W niektórych przypadkach mogą też używać broni. Dotyczy to nie tylko stosowania siły wobec własnych żołnierzy, ale również wobec cywilów.

25.02.2022

Ministerstwo Zdrowia zamierza zmarnować miliardy na geriatrię

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Cztery miliardy złotych z Funduszu Medycznego w ciągu 8 lat ma zostać wydanych na oddziały geriatryczne i opiekę długoterminową, a w tym roku blisko 700 mln zł. Tyle że zdaniem ekspertów to będą zmarnowane pieniądze, które spowodują, że starsze osoby zostaną zamknięte w szpitalach, zamiast otrzymać potrzebne wsparcie blisko domu.

25.02.2022

Covidowe przepisy nie zawiesiły terminu na uregulowanie opłaty przekształceniowej

Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Przepisy tarczy covidowej nie zawiesiły terminu na wniesienie opłaty za przekształcenie udziału w prawie użytkowania wieczystego we własność, bo ma ona charakter cywilnoprawny, a nie administracyjny. A to oznacza, że właściciel lokalu, który z powodu pandemii nie uregulował jej na czas, zapłaci więcej za przekształcenie.

25.02.2022

Cel wszczynania postępowań karnych skarbowych pod lupą sądów

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotycząca oceny wszczęcia postępowania karnego skarbowego wyłącznie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, ma zastosowanie także do decyzji wydanych przed jej podjęciem. Do takiego wniosku doszedł właśnie WSA w Łodzi. Fiskus szuka już jednak nowych dróg do manipulowania terminami przedawnienia.

25.02.2022

E-rozprawy w sprawach karnych rozbijają się o prawo do obrony

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

E-rozprawy miały być sposobem sądów na covidową zawieruchę. Przepisy obowiązują niemal od dwóch lat i w sprawach cywilnych stosowane są coraz częściej, ale wideokonferencje w sprawach karnych nadal kuleją. Co więcej, obrońcy i sędziowie zgodnie podkreślają, że "zdalnie" - w tym przypadku - powinno być stosowane wyjątkowo, a to ze względu na prawo do obrony i m.in. tajemnicę obrończą.

25.02.2022

Magiczna liczba 6 mln emerytów będzie przekraczana coraz częściej

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

W 2021 r. ZUS wypłacał emerytury 5 993,1 tys. świadczeniobiorców. To mniej niż w 2020 r., gdy emerytury otrzymywało 5 940,6 tys. osób. Liczba emerytów w ostatnim kwartale 2021 roku przekroczyła 6 mln. Dla porównania, w 2020 r. owe 6 mln świadczeniobiorców przekroczone zostało tylko raz: w listopadzie, a w 2019 r. – ani razu. To sygnał wyraźnej tendencji.

25.02.2022

Adam Roch nowym szefem Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z 24 lutego 2022 r. powołał sędziego Adama Rocha na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Wręczenie aktu powołania nastąpiło podczas spotkania, które odbyło się tego samego dnia w Pałacu Prezydenckim.

24.02.2022

Samorządy przygotowują się na przyjęcie uchodźców z Ukrainy, ale oczekują rozwiązań prawno-finansowych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina

Rząd spodziewa się nawet miliona uchodźców z Ukrainy. Przygotował dla nich 8 punktów recepcyjnych w woj. lubelskim i podkarpackim. Ci, którzy nie będą mieli się gdzie zatrzymać, zostaną przetransportowani w głąb kraju do miejsc zbiorowego zakwaterowania. Samorządy apelują do rządu o wprowadzenie rozwiązań prawno-finansowych, regulujących kwestie przyjęcia uchodźców.

24.02.2022

Pomoc prawna dla Ukrainy

Prawo cywilne Pacjent Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse Ukraina

W czwartek 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. Za naszą wschodnią granicą trwa wojna, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dziękuje Polsce za wsparcie. Pomoc ma różny wymiar, od pomocy wojskowej,...

24.02.2022

RPO: Pobierasz zasiłki macierzyńskie i chorobowe – ulga dla klasy średniej nie dla ciebie

PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Osoby pobierające zasiłki z ubezpieczenia społecznego nie mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej przewidzianej w przepisach Polskiego Ładu. Będzie to szczególnie niekorzystne dla kobiet korzystających z zasiłku macierzyńskiego – a Konstytucja wymaga od władz ochrony macierzyństwa. Ponadto nikt nie jest w stanie przewidzieć, ile dni w roku będzie zmuszony korzystać z zasiłku chorobowego.

24.02.2022

Polski rząd nie chce unijnego rozporządzenia w sprawie wylesiania 

Środowisko Prawo europejskie

Jesteśmy przeciwko unijnemu projektowi rozporządzenia dotyczącego wylesiania, ponieważ jego przepisy w proponowanym kształcie zagrażają m.in. branży leśnej, spożywczej i rolnictwu - takie stanowisko przedstawił w czwartek w Sejmie wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. Wśród argumentów jest zagrożenie dla przemysłu meblarskiego, który stanowi 9 proc. polskiego eksportu.

24.02.2022

#pomagamy - adwokaci i radcy razem dla obywateli Ukrainy

Wymiar sprawiedliwości Ukraina

Naczelna Rada Adwokacka stanowczo potępiła agresję militarną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz zaapelowała do polskich władz o podjęcie wszelkich właściwych oraz solidarnych ze wspólnotą międzynarodową działań mających na celu jej przerwanie. Z kolei Włodzimierz Chróścik prezes KRRP zwrócił się do ukraińskich adwokatów i zadeklarował udzielenie wszelkiego możliwego wsparcia.

24.02.2022

Polski Ład pozwala na opodatkowanie VAT usług finansowych

VAT Doradca podatkowy Finanse

Od 1 stycznia 2022 r. banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) lub inne podmioty mogą skorzystać z opodatkowania świadczonych przez siebie usług finansowych. Resort finansów uważa, że wybór tej opcji pozwoli im na odliczenie VAT od nabywanych towarów i usług. Przypomina o tym Ministerstwo Finansów.

24.02.2022

MEiN: Będzie dofinansowanie na uczniów z Ukrainy, jeżeli będzie potrzebne

Zarządzanie oświatą Ukraina

Dziś nikt nie jest w stanie konkretnie powiedzieć, czy to będzie tysiąc, 2 tys., 50 tys., czy znacznie większa liczba uchodźców - mówił w czwartek wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski, odnosząc się do sytuacji na Ukrainie. Podkreślił, że nie wiadomo jeszcze, jakie dofinansowanie będzie potrzebne, by zapewnić pomoc ukraińskim uczniom.

24.02.2022

W 2021 roku ZUS wstrzymał wypłatę zasiłków chorobowych na ponad 15 mln zł

Ubezpieczenia społeczne

W 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 353,2 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W efekcie obniżono i cofnięto świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa na łączną kwotę 191 240,3 tys. zł. Na skutek zmian w prawie niższe zasiłki chorobowe i świadczenia rehabilitacyjne po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego otrzymało 155,9 tys. osób.

24.02.2022