Projekt zakłada, że średnie wynagrodzenie nauczycieli od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. ma wzrosnąć o 20 proc. Aby podwyżka była możliwa, w projekcie zapisano zwiększenie subwencji oświatowej o 3,58 mld zł z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych.

Czytaj: Podwyżki dla nauczycieli za niskie i dopiero od kwietnia. Związkowcy składają własny projekt>>

Czytaj w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - LIPIEC 2023 >>

 

 

Nauczyciele biednieją

Związkowcy zwracają uwagę, że z powodu rekordowej inflacji wartość wynagrodzenia nauczycieli jest realnie coraz niższa, zwłaszcza w sytuacji niewielkiego wzrostu pensji nauczycieli od 1 stycznia br. Niski status finansowy zawodu nauczyciela jest przyczyną braku chętnych do podejmowania pracy w tym zawodzie, a także odchodzenia z niego wielu doświadczonych nauczycielek i nauczycieli. Taka sytuacja prowadzi do poważnych braków kadrowych w oświacie i spadku jakości kształcenia.

Wynagrodzenia nauczycieli nie mogą być sytuowane na poziomie minimalnej płacy, co ma miejsce w przypadku nauczycieli rozpoczynających pracę. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego wynosi od 1 stycznia br. – 3690 zł.

Czytaj w LEX: Dodatek motywacyjny nauczycieli w okresie wakacyjnym >

 

Aktualne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN, minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym (wszystkie kwoty brutto) wynosi:

  • nauczyciel początkujący – 3690 zł
  • nauczyciel mianowany – 3890 zł
  • nauczyciel dyplomowany – 4550 zł

Natomiast minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli z pozostałym wykształceniem wynosi:

  • nauczyciel początkujący – 3600 zł
  • nauczyciel mianowany – 3700 zł
  • nauczyciel dyplomowany – 3960 zł

Zobacz w LEX: Procedura oceny pracy nauczyciela >

 

Projekt trafił do Sejmu

- Związek, niczym Katon o Kartaginie, będzie mówił o podwyżkach dla nauczycieli, bo proponowany wzrost wynagrodzeń na poziomie 7,8 proc. jest nie tylko dalece niewystarczający, ale jest czymś, z czym ZNP jako reprezentant tego środowiska nie może się pogodzić – powiedział przy okazji składania projektu prezes ZNP Sławomir Broniarz, omawiając projekt.  Związkowcy domagają się 20 proc. wzrostu wynagrodzeń od 1 lipca - ma to załatać lukę inflacyjną. Podkreślali, że skoro przy pracach nad budżetem odpowiednia poprawka nie została przyjęta, to wzrosnąć powinny wskaźniki w art. 30 Karty nauczyciela, od których zależy wynagrodzenie pedagogów.

Zobacz w LEX: Kalkulator wynagrodzeń nauczycieli >>

Wychodzą z założenia, że skoro - przyjmując wyjaśnienia MEiN za dobrą monetę - nie da się zmienić ustawy budżetowej, to ten sam efekt można osiągnąć zmieniając zawarte w pragmatyce nauczycielskiej wskaźniki, przez które mnożona jest kwota bazowa, by wyliczyć wspomniane już średnie wynagrodzenie.

Sprawdź w LEX: