Gronkiewicz–Waltz powołała Warszawską Radę Seniorów

Samorząd terytorialny

Seniorzy w stolicy mają od poniedziałku podmiot, który ma dbać o ich potrzeby - reagować na problemy starszych mieszkańców, przeciwdziałać ich dyskryminacji i wspierać aktywność społeczną tej grupy....

21.10.2014

Eksperci: samorządowcom nie zależy na polityce centralnej

Samorząd terytorialny

Samorząd powinien być kuźnią kadr politycznych, jednak samorządowcom coraz częściej nie zależy na przejściu do polityki centralnej; uważają, że nie będą tam mieli realnej władzy - oceniają eksperci.

21.10.2014

NIK: egzekucja administracyjna alimentów nie działa

Najwyższa Izba Kontroli będzie wnioskowała do ministra pracy i polityki społecznej o likwidację egzekucji administracyjnej należności wobec funduszu alimentacyjnego. Skuteczność takiej egzekucji nie...

21.10.2014

Planowanie szkolnego budżetu wymaga asertywności

Charakter relacji między dyrektorem szkoły a władzami samorządowymi w największym stopniu wynika z zarządzania finansami. - pisze Stanisław Szelewa w miesięczniku Dyrektor Szkoły. Finansowanie...

21.10.2014

Kandydaci na prezydenta o marce Krakowa

Samorząd terytorialny

Od promocji Krakowa jako miasta przyjaznego dla przemysłu kreatywnego, miasta potęgi akademickiej, po Kraków uzdrowisko dla ciała i umysłu - takie pomysły na markę miasta mieli kandydaci na...

21.10.2014