ZUS w marcu przekazał OFE łącznie 836,8 mln zł, a od początku 2013 roku 2 mld 376,6 mln zł.

Transfery do OFE w 2012 roku wyniosły 8 mld 18,51 mln zł.