We wtorek prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa podpisali porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji tego przedsięwzięcia. Ustalono, że powstanie specjalny zespół, którego głównym zadaniem będą starania o fundusze unijne na realizację inwestycji w perspektywie finansowej 2014-2020, które zmienią oblicze wschodniej części Krakowa. Obie strony deklarują przeznaczenie po kilka milionów złotych na prace przygotowawcze.

"Projektem tym rozpoczynamy nowy rozdział w historii miasta Krakowa. To chyba też największy tego typu projekt w Europie, obejmujący 5,5 tysiąca hektarów zdegradowanych terenów" - podkreślił Majchrowski. Projekt zakłada m.in. przygotowanie terenów przede wszystkim pod przedsięwzięcia gospodarcze i mieszkaniowe, a także utworzenie obszarów poświęconych kulturze i rekreacji. "To będzie w zasadzie nowe miasto, łączące w sobie wszystkie funkcje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania" - dodał prezydent.

Według marszałka Marka Sowy projekt "Kraków – Nowa Huta Przyszłości" jest unikatowy w skali całej Unii Europejskiej. "To jest karta przetargowa nie tylko dla Krakowa, ale i całej Małopolski" - zaznaczył.

"Kraków – Nowa Huta Przyszłości" to strategiczna koncepcja ożywienia wschodniej części Krakowa. Była ona przedmiotem międzynarodowego konkursu urbanistycznego, który rozstrzygnięto w lipcu zeszłego roku. Projekt zakłada rewitalizację poprzemysłowych terenów i zagospodarowanie obszaru o powierzchni 5,5 tys. ha w sposób podnoszący atrakcyjność dzielnicy dla inwestorów i mieszkańców.

Granice tego terenu od południa wyznacza Wisła, od zachodu ul. Bulwarowa i ul. Klasztorna, od północy - linia kolejowa i obwodnica Krakowa, od wschodu - granica Gminy Kraków. Najważniejsze tereny koncentrują się wokół ulicy Igołomskiej – jest ona osią, dookoła której ma się rozwijać dzielnica.

Najważniejszą inwestycją będzie Park Naukowo – Technologiczny w Branicach, przeznaczony dla inwestorów, w szczególności dla innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych i nowoczesnego przemysłu.

Nowa dzielnica ma być także miejscem wydarzeń kulturalnych i wypoczynku. W tym celu planowane jest utworzenie Centrum Wielkoskalowych Wydarzeń Kulturalnych Błonia 2:0 oraz zagospodarowanie Przylasku Rusieckiego. Centrum ma zająć ok. 37 ha i umożliwić organizację wydarzeń w Nowej Hucie, służących nie tylko integracji mieszkańców Krakowa, ale także osób z sąsiednich gmin. Miałyby tam powstać m.in. boiska i obiekty rekreacyjne.

W Przylasku Rusieckim, który będzie pełnił funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe, zostanie utworzony m.in. kompleks basenów termalnych, wykorzystujących znajdujące się w rejonie źródła geotermalne.

Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na koncepcję programowo-przestrzenną oraz studium wykonalności dla tych projektów. Ogłoszenie przetargu planowane jest w drugim kwartale tego roku; koncepcja będzie znana pod koniec 2013 r.