Lista agentów celnych tylko w internecie

Formę prowadzenia listy agentów celnych, która będzie mogła być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej oraz czynności związane z prowadzeniem tej listy określa projekt rozporzadzenia...

11.09.2014

Książka do muzyki promuje niezdrowe jedzenie?

Na lekcjach muzyki dzieciaki poznają nuty, krojąc pizzę, a subtelności muzycznych wariacji zgłębiają, posiłkując się kolorowo lukrowanymi donutami czytamy w Metrze.

11.09.2014

Ochrona tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego

Doradca podatkowy

W przypadku przeszukania w lokalu, w którym doradca podatkowy wykonuje zawód lub w mieszkaniu prywatnym doradcy podatkowego, jest on obowiązany żądać uczestniczenia w tej czynności przedstawiciela...

11.09.2014

Indywidualny wskaźnik zadłużenia wymaga korekty

Finanse samorządów

Prawne ograniczenia zadłużania się samorządów były potrzebne, jednak sposób wyliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia powinien być zmodyfikowany, uważa Marta Tartanus-Oryszczak.

11.09.2014

Zasady etyki o wynagrodzeniu i dokumentacji klienta

Doradca podatkowy

Zasady ustalania wynagrodzenia i reguły dotyczące zwrotu dokumentacji to kwestie, które regulują zasady etyki doradcy podatkowego. Za ich naruszenie doradca może być pociągnięty do odpowiedzialności...

11.09.2014

Sejm dziś m.in. o zmianach w prawie karnym

Sejm, który w czwartek rano wznowił obrady, zajmuje się obywatelskim projektem nowelizacji kodeksu karnego, który przewiduje karę do 2 lat więzienia za zachęcanie nieletnich do zachowań seksualnych.

11.09.2014

Proces za antylitewski transparent na meczu w Poznaniu

Akt oskarżenia przeciw czterem pseudokibicom za publiczne znieważenie osób z powodu ich przynależności narodowej skierowała do sądu poznańska prokuratura. Sprawa dotyczy rozwieszenia w 2013 roku na...

11.09.2014

Czy płaca minimalna w Niemczech dotyczy polskich firm?

Aktualnie płacowe stawki minimalne obowiązują w Niemczech tylko w niektórych branżach. Zgodnie z ustawą przyjętą przez Bundestag na początku lipca tego roku, od 1 stycznia 2015 wszyscy pracownicy w...

11.09.2014