Kolejne budynki UwB znalazły nabywców

Uniwersytet w Białymstoku i samorząd województwa podlaskiego podpisały w poniedziałek akt notarialny kupna przez samorząd budynku uniwersyteckiej biblioteki i przyległego biurowca. Cena, to ok. 25...

29.12.2014

26 instytucji zajmie się pomocą ofiarom przestępstw

Warszawska Fundacja Dzieci Niczyje, Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS i Caritas Diecezji Kieleckiej znalazły się w gronie firm, które będą na zlecenie resortu sprawiedliwości zajmować...

29.12.2014

Siedmiu chętnych do nadzorowania budowy obwodnicy Olsztyna

Zamówienia publiczne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty potencjalnych wykonawców w przetargu na pełnienie nadzoru nad budową południowej obwodnicy Olsztyna. Zainteresowanych jest siedem firm -...

29.12.2014

SN: restrukturyzacja fikcją, ale odprawa realna

Pracodawca, spełniający warunek zatrudnienia co najmniej 20 pracowników, jeśli rozwiązuje umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, jest zobowiązany do wypłaty odprawy pieniężnej...

29.12.2014

Łódź przekaże Fundacji Sztuki Świata prawie 5 mln zł

Finanse samorządów

Prawie 5 mln zł przekażą władze Łodzi Fundacji Sztuki Świata w ramach ugody, w zamian za jej wycofanie się z projektu rewitalizacji zabytkowej elektrociepłowni EC1. Taką decyzję podjęła w...

29.12.2014

Wasko rozbuduje systemy IT w Centrum Onkologii w Gliwicach

Zamówienia publiczne

Spółka Wasko zrealizuje prace związane z rozbudową infrastruktury serwerowej i bazodanowej w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Wartość zamówienia to 20 mln zł -...

29.12.2014

Członkowie rad nadzorczych zarobią mniej

Od nowego roku od wynagrodzeńczłonków rad nadzorczych będą odprowadzaneskładki na ZUS. Spółki obligujedo tego znowelizowana ustawa osystemie ubezpieczeń społecznych. To może oznaczać większe wydatki...

29.12.2014

ZUS obłowi się na spółkach

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie bardzo niekorzystne dla spółek zmiany, które odbiją się na ich finansach, informuje Rzeczpospolita. Wszystko za sprawą oskładkowania wynagrodzeń członków...

29.12.2014