Projekt powstał po przeprowadzeniu prac analitycznych dotyczących realizacji świadczeń w obszarze kardiologii interwencyjnej, w szczególności w ostrych zespołach wieńcowych (OZW). Większa część wyników tych prac została zaprezentowana w dokumencie pt. "Analiza realizacji szpitalnych świadczeń kardiologicznych ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii interwencyjnej", opublikowanym 24 czerwca br. na stronie internetowej NFZ.

Proponowane zmiany mają na celu zwiększenie poziomu udzielania świadczeń o charakterze kompleksowym. Wyodrębnia się grupę dedykowaną hospitalizacjom, w trakcie których pacjentom wykonano koronarografię, bez podjęcia dalszej interwencji terapeutycznej. Przewiduje się, że zmiany te wpłyną także na zwiększenie dostępnośc do pozostałych świadczeń kardiologicznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Termin zgłaszania opinii do projektu zarządzenia upływa 16 sierpnia 2013 r.

Opracowanie: Robert Kuczyński, RPE WKP

Źródło: www.nfz.gov.pl