Uczestnikami Konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę magisterską na kierunku prawo pomiędzy 1 października 2012 r. a 30 września 2013 r.

Dla Laureatów Konkursu Fundacja ustanawia nagrody:

I. nagrodę honorową Statuetka Fundacji Finis coronat opus za I miejsce w Konkursie oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł

II. nagrodę honorową Statuetka Fundacji Finis coronat opus za II miejsce w Konkursie oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł

III. nagrodę honorową Statuetka Fundacji Finis coronat opus za III miejsce w Konkursie oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł

Laureatów Konkursu wybiera Kapituła biorąc pod uwagę ich poprawność merytoryczną, przydatność praktyczną, znajomość literatury przedmiotu, oryginalność, a także styl i przejrzystość pracy magisterskiej. Zgłoszenia prac konkursowych wraz z kompletem dokumentów, wymienionych w Regulaminie Konkursu należy przesłać na adres: Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, Al. Jerozolimskie 31/5, 00-508 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs”, w terminie do 1 października 2013 r. włącznie.

Więcej informacji na stronie iuspublicum.pl

Fundacja Ius Publicum jest partnerem portalu student.lex.pl oraz wydawnictwa Wolters Kluwer Polska.