Marcin Krupa zaprzysiężony na prezydenta Katowic

Samorząd terytorialny

Marcin Krupa złożył w poniedziałek ślubowanie i został zaprzysiężony na prezydenta Katowic. Uroczystość odbyła się podczas sesji rady miasta. Krupa zastąpił Piotra Uszoka, który był prezydentem...

08.12.2014

RPO skarży do TK przepisy o "zakazie klubowym"

Zapisy dotyczące tzw. zakazu klubowego pozostają w kolizji z zasadami konstytucji - uważa rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz, która zaskarżyła je do Trybunału Konstytucyjnego.

08.12.2014

Jest miejsce na dalsze obniżki stóp procentowych

Powrót inflacji do celu NBP nastąpi najwcześniej w 2016 roku, ale nie jest to wcale pewne. Dlatego jest miejsce na dalsze, znaczące obniżki stóp procentowych. Obecnie 100 punktów bazowych wydaje się...

08.12.2014

Ile mamy domów energooszczędnych?

Budownictwo

Energochłonność polskiego budownictwa jednorodzinnego maleje z roku na rok. Na przestrzeni ostatnich czterech lat udało się nam zwiększyć liczbę budowanych domów energooszczędnych oraz obniżyć...

08.12.2014

Zawodówka pokryje koszty szkolenia ucznia

Pracodawcom, którzy przyjmują uczniów na praktyczną naukę zawodu, przysługuje refundacja ponoszonych kosztów - przypomina resort edukacji. Zwrot obejmuje m.in. wynagrodzenia instruktorów, opiekunów...

08.12.2014

Tysiąc złotych za wzięcie ślubu poza urzędem

Samorząd terytorialny

Prowadzenie elektronicznej rejestracji aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, udostępnianie ich odpisów w dowolnym USC oraz możliwość wzięcia ślubu poza urzędem - przewiduje nowa ustawa Prawo o aktach...

08.12.2014

Polska Cyfrowa - program operacyjny przyjęty przez KE

Samorząd terytorialny

Unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu zaakceptowała w poniedziałek polski program operacyjny Polska Cyfrowa o wartości 2,17 mld euro. To pierwszy z polskich planów wydawania unijnych...

08.12.2014

NIK o sprzedaży mieszkań komunalnych

Budownictwo

NIK skontrolował sprzedaż mieszkań komunalnych przez samorządy i odnotował znaczącą poprawę w tym zakresie, zwłaszcza w miejscach, gdzie analogiczna kontrola była prowadzona w 2010 r. Miasta radzą...

08.12.2014

Kontrakt dla rozwoju województwa lubelskiego

Budownictwo

5 grudnia br. został zawarty kolejny Kontrakt Terytorialny, tym razem dla województwa lubelskiego. Umowę podpisali wiceminister infrastruktury i rozwoju oraz marszałek województwa lubelskiego.

08.12.2014