Kosiniak-Kamysz: dialog jest naszym obowiązkiem

Jest wiele kwestii do rozwiązania, ale miejscem do dialogu jest Komisja Trójstronna, a nie ulica - powiedział minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, który w czwartek przedstawia w Sejmie...

12.09.2013

Nowe wzory deklaracji i informacji PIT

Wczoraj w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra finansów z 6 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych...

12.09.2013

NFZ: 49,5 proc. wykonania budżetu na refundację

W dniu 11 września 2013 r. na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano komunikat o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w...

12.09.2013

Zalecenia PRAC dot. produktów Numeta

Komitet ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii Europejskiej Agencji Leków (PRAC) wydał zalecenie o zawieszeniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i opracowanie nowej...

12.09.2013