Rada przygotuje stanowisko w sprawie oceny leku:
- Noxafil (posakonazol) we wskazaniu: profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów po przeszczepie szpiku kostnego,
- Noxafil (posakonazol) we wskazaniu: profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów z nowotworami hematologicznymi.
- Votubia (ewerolimus) we wskazaniu: leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnymi guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA) wymagającymi leczenia ICD-10 Q85.1.
- Orencia (abatacept) we wskazaniu: leczenie abataceptem RZS i MIZS o przebiegu agresywnym (ICD 10: M05, M06, M08).

Opinie Rady będą dotyczyły także usunięcia świadczeń obejmujących podawanie:
- Ewerolimusu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C25 (nowotwór złośliwy trzustki); C25.0 (nowotwór złośliwy głowy trzustki); C25.1 (nowotwór złośliwy trzonu trzustki); C25.2 (nowotwór złośliwy ogona trzustki); 25.8 (nowotwór złośliwy zmian przekraczających granice trzustki); C25.9 (nowotwór złośliwy nieokreślonej trzustki),
- Irynotekanu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C25.0 (nowotwór złośliwy głowy trzustki); C25.2 (nowotwór złośliwy ogona trzustki),
- Kapecytabiny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C25.1 (nowotwór złośliwy trzona trzustki),
- Sunitynibu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C25.9 (nowotwór złośliwy nieokreślonej trzustki),
- doksorubicyny liposomalnej niepegylowanej w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C34.8 (nowotwór złośliwy: zmiana przekraczająca granice oskrzela i płuca), realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".
- gemcytabiny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C24.1 (nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych: brodawka większa dwunastnicy Vatera), realizowanych w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".
- ewerolimusu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C17.2 (nowotwór złośliwy jelita cienkiego: jelito kręte), C20 (nowotwór złośliwy odbytnicy), C21.0 (nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu: odbyt, nie określony), realizowanych w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".
- docetakselu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C.15.0 (nowotwór złośliwy (szyjna część przełyku), realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".

Zostaną również przygotowane opinie na temat zasadności finansowania ze środków publicznych leku we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL:
•    produkty lecznicze określone w piśmie MZ-PLA-460-15020-901/ISU/14, zawierające substancje czynne:
- Acidum folicum we wskazaniu: schorzenia reumatyczne - u pacjentów leczonych metorteksatem;
- Amlodipinum we wskazaniu: objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe;
- Azathioprinum we wskazaniu: choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL;
- Budesonidum we wskazaniu: wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 roku życia;
- Colecalciferolum (vit. D3) we wskazaniu: osteoporoza posterydowa - profilaktyka;
- Cyclophosphamidum we wskazaniu: choroby autoimmunizacyjne; amyloidoza;
- Nitrendipinum we wskazaniu: objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe;
- Risedronatum natricum we wskazaniu: osteoporoza posterydowa - profilaktyka.
•    produkty lecznicze określone w piśmie MZ-PLA-460-17140-4/AD/14 tj. Glivec i Sutent.
•    produkty lecznicze określone w piśmie MZ-PLA-460-20528-2/DJ/14 tj. Levact.

Oprac. Magdalena Okoniewska
Źródło: AOTM