Przykładowo w październiku nabywamy towar i na podstawie faktury wliczamy w koszty podatkowe lecz nie dokonujemy płatności w terminie. Po miesiącu od upływu terminu musimy dokonać korekty kosztów podatkowych w związku z brakiem zapłaty. Następnie po jakimś czasie dokonujemy płatności.
Do jakiego okresu zaliczyć w takiej sytuacji koszt podatkowy:
a) do okresu w którym pierwotnie koszt być rozliczony podatkowo,
b) do miesiąca gdy dokonaliśmy zapłaty?

Oczywiście prawidłowa odpowiedź to b), ale klienci cały czas od momentu wejścia w życie przepisów dot. obowiązkowej korekty kosztów, czyli od 1 stycznia 2013 r. mają wątpliwości. Teraz to jest dla nich szczególnie istotne w kontekście kosztów na przełomie roku - w najlepsze trwają rozliczenia w CIT i klienci nie wiedzą, czy zaliczyć ten koszt do 2013 czy do 2014 r., a muszą to uwzględnić w deklaracji podatkowej.

Zobacz odpowiedź eksperta Vademecum Głównego Księgowego na pytanie: Kiedy spółka powinna zaliczyć do kosztów podatkowych faktury niezapłacone i skorygowane w 2013 r., a zapłacone w 2014 r.? >>