Mazowiecki wojewoda apeluje: stop wypalaniu traw!

Samorząd terytorialny

Na przełomie marca i kwietnia nasila się zjawisko wypalania traw. To plaga, z którą musimy walczyć; trzeba uświadamiać Polaków, że wypalanie traw przynosi straty i może zagrażać życiu - powiedział w...

20.03.2015

Znaczny wzrost liczby wniosków o azyl w UE

Liczba wniosków o azyl zarejestrowanych w UE w 2014 r. wzrosła o 44 proc. wynika z opublikowanych w piątek danych Eurostatu. W krajach 28 schronienia szukało 626 tys. uchodźców, głównie z Syrii,...

20.03.2015

Prawie piąta część gospodarki w szarej strefie

11 marca był w Polsce dniem wyjścia z szarej strefy - wynika z raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Gdyby skumulować roczną działalność w szarej strefie, to okres ten trwałby 70 dni, a...

20.03.2015