Obwodnica Płocka będzie gotowa do 2018 r.

Budownictwo

Do końca 2016 r. powstanie drugi, a w latach 2017-18 trzeci i zarazem ostatni odcinek obwodnicy Płocka (Mazowieckie). Trasa pozwoli wyprowadzić z miasta ruch pojazdów ciężarowych, w tym z ładunkami...

06.05.2015

Powiaty dorzucą się do opłat za przetrzymywane pojazdy?

Samorząd terytorialny

Koszty przetrzymywania powypadkowych samochodów na parkingach będą ponosić nie tylko właściciele, ale także powiaty, jeśli starosta spóźni się z wnioskiem o przepadek pojazdu - takie rozwiązanie...

06.05.2015

Obwodnica metropolii trójmiejskiej pochłonie 2 mld zł

Zamówienia publiczne

Za około 3 lata ma się rozpocząć budowa obwodnicy metropolii trójmiejskiej. Droga, która wraz z obwodnicą Żukowa ma mieć ok. 40 km długości, ma odciążyć m.in. trasy Gdynia-Kościerzyna, Żukowo-Gdańsk...

06.05.2015

Coraz więcej zgłoszeń dot. przemocy w rodzinie

Prawie 100 tys. niebieskich kart wpłynęło w ubiegłym roku do gminnych zespołów interdyscyplinarnych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Rok wcześniej było ich 73,1 tys.

06.05.2015

Zbliża się temin przekazania odpisu na ZFŚS

Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na 2015 r. pracodawca przekazuje na rachunek bankowy ZFŚS w terminie do dnia 30 września. Do 31 maja ma jednak obowiązek przekazać kwotę stanowiącą co...

06.05.2015

Polska awansowała w rankingu aktywnego starzenia

Polska jest przedostatnia w rankingu krajów UE przyjaznych seniorom według indeksu aktywnego starzenia się (AAI). Za nami jest Grecja, a tuż przed nami Słowacja. Dwa lata temu byliśmy na ostatnim...

06.05.2015

MSZ podsumowało 11 lat członkostwa w UE

Najwyższy spośród wszystkich państw Unii Europejskiej - 53 proc. skumulowany wzrost PKB za okres 2004-2014 oraz rekordowe wyniki w handlu zagranicznym to tylko niektóre z gospodarczych i społecznych...

06.05.2015

Będzie wzór informacji podsumowującej VAT-27

Minister finansów przygotował projekt rozporządzenia określającego wzór informacji podsumowującej w obrocie krajowym oraz korekty tej informacji składanej przez sprzedawców, który zawierał będzie...

06.05.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski