Prawa człowieka to dużo więcej niż dokumenty i prawne regulacje. Są częścią naszego codziennego życia. W ramach projektu będziemy zachęcać grupy młodych, żeby zauważyły problemy prawo-człowiecze w swoim otoczeniu i działały na rzecz ich rozwiązania. Animator/ka to osoba, która będzie wspomagać, inspirować, młodzież na pracy na rzecz zmian w lokalnym środowisku.

W ramach projektu:
- weźmiesz udział w dwudniowym szkoleniu dla animatorów/animatorek projektu, które odbędzie się w Trójmieście 14-15. czerwca 2014
- otrzymasz pakiet materiałów edukacyjnych
- otrzymasz wsparcie merytoryczne ze strony Stowarzyszenia w przeprowadzeniu swoich warsztatów
- osoby zaangażowane w realizację projektu zostaną także zaproszone do udziału w Forum Animatorów/ek Praw Człowieka, które odbędzie się w czerwcu br.

Program szkolenia przewiduje następujące zajęcia tematyczne:

Amnesty International i prawa człowieka
Lokalny wymiar praw człowieka - czyli jak pracować z młodzieżą. Podstawy umiejętności edukacyjnych.
Dobre praktyki w pracy z młodzieżą na przykładzie aktualnych kampanii Amnesty International (Stop Torturom, Moje ciało a prawa człowieka)

Kwestie organizacyjne:
Szkolenie odbędzie się w terminie 14-15.06.2014 r. od godziny 10:00 do 19:00 w sobotę oraz od 9:00 do 18:00 w niedzielę w Trójmieście.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Animatorom/animatorkom zostaną zwrócone koszty podróży oraz zapewniony nocleg z 14 na 15 czerwca.

Osoby, które zrezygnują z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 10 czerwca bądź nie pojawią się na warsztatach zostaną obciążone kosztami warsztatów, które zostały poniesione przez Amnesty (około 250 zł).

W czasie szkolenia zapewniamy wyżywienie wegetariańskie.
Liczba osób biorących udział w projekcie jest ograniczona.

Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie z zasadami współpracy oraz przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: szkolenia@amnesty.org.pl do dnia 10 czerwca br.


Dołącz do projektu. To jest w Twoich rękach!