Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło 101 mln zł na ich utrzymanie i budowę nowych placówek.
Tegoroczny program jest realizowany w jednej edycji, podzielonej na trzy moduły. Moduł pierwszy dotyczy tworzenia nowych miejsc opieki nad najmłodszymi, z kolei drugi i trzeci utrzymania już istniejących.
"Program cieszy się bardzo dużą popularnością. Niektóre gminy zgłaszają się co roku, podkreślając, że to dla nich ogromne wsparcie, a często również warunek działania żłobka" - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Na utworzenie nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi przeznaczono 40 mln zł. Dofinansowanie otrzymają 53 gminy.
Z kolei na utrzymanie istniejących już placówek 108 wybranych gmin otrzyma 40 mln zł.
Jest to trzeci rok funkcjonowania programu. Dzięki niemu udało się utworzyć 1511 żłobków i klubików dziecięcych dla 55 tys. maluchów. Środki z konkursu zmniejszają opłaty ponoszone przez rodziców i ułatwiają im powrót do pracy - zauważa minister Kosiniak-Kamysz.
"Dzięki zmianom w ustawie żłobkowej z 2013 r. o dofinansowanie może ubiegać się więcej podmiotów. To już nie tylko gminy, ale również osoby fizyczne, przedsiębiorcy, a także organizacje pozarządowe. Dotacja może wynieść nawet 80 proc. kosztów inwestycji. Wcześniej ministerstwo dofinansowywało max. 50 proc. inwestycji. Z tego rozwiązania mogły jednak korzystać wyłącznie samorządy".

Polecamy publikację: Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Komentarz>>