Jeden z aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury poddał w wątpliwość czy wydatki, jakie poniósł w związku z odbywaniem aplikacji ogólnej, a dokładniej na bilety kolejowe oraz nocleg w Domu Aplikanta może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zwrócił się, więc w tej sprawie o interpretację indywidualną do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

We wniosku o wydanie interpretacji wyraził pogląd, iż wskazane wydatki są dla niego kosztami uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż w związku z odbywaniem aplikacji ogólnej pobiera on stypendium będące jednym ze źródeł uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych, a którego otrzymanie uwarunkowane jest realizowaniem obowiązku uczestniczenia w przewidzianych w programie aplikacji ogólnej zajęciach w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Jego stanowiska nie podzielił, jednak Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. W interpretacji wydanej 15 kwietnia 2014 r. (ILPB1/415-114/14-2/AP) przypomniał, iż zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Dyrektor Krajowej Szkoły przyznaje aplikantowi, na jego wniosek, stypendium na czas aplikacji ogólnej, aplikacji sędziowskiej oraz aplikacji prokuratorskiej, z wyłączeniem okresu stażu, o którym mowa w art. 31 ust. 2.
Zdaniem Dyrektora poznańskiej Izby Skarbowej fakt, że odbywanie aplikacji ogólnej (podnoszenie kwalifikacji) wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów zakwaterowania i dojazdu, nie jest wystarczającą przesłanką do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów z tytułu otrzymywanego stypendium. – Podejmując decyzję o odbywaniu aplikacji Wnioskodawca sam się zdecydował na ponoszenie związanych z tym kosztów – wyjaśniono w interpretacji.
Źródło: Rzeczpospolita