20 marca: Międzynarodowy Dzień Inwalidów

20 marca 2015 na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. Ma on na celu przypomnieć społeczeństwu, że osoby te są jego integralną częścią oraz zwrócić uwagę na...

20.03.2015

Polska poprze usprawnienia w działaniu ETPC

Skrócenie z 6 do 4 miesięcy terminu na wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu przewidują zmiany Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W...

20.03.2015

Pracownicy rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich

106 mln dni - tyle w ubiegłym roku Polacy spędzili na zwolnieniach lekarskich, wynika z danych portalu HRnews.pl. To o prawie 5% mniej niż w roku 2013. Nieobecności te kosztowały pracodawców ponad 24...

20.03.2015

Dziecko można zgłosić do trzech przedszkoli

Ustawa o systemie oświaty przewiduje, że procedurę przyjęcia dziecka do przedszkola rozpoczyna wniosek do dyrektora wybranej placówki, przy czym nie można złożyć wniosku więcej niż do trzech...

20.03.2015

Surowe prawo nie blokuje rynku dopalaczy

Państwo przegrywa walkę z dopalaczami. Liczba zatruć w ciągu roku się podwoiła, a rynek zbytu jest tak duży, że przestępcom opłaca się inwestować w produkcję tych substancji w kraju.

20.03.2015

Szantaż klauzulami już coraz mniej skuteczny

Sądy poradziły sobie z szantażem klauzulami niedozwolonymi. W minionym roku ponad dziesięciokrotnie spadła liczba postępowań o uznanie zapisów umowy za niedozwolone. Zdaniem prawników to skutek...

20.03.2015