Eksperci "Dyrektora Szkoły" omówią kryteria oraz zasady przeprowadzania rekrutacji a także procedury odwoławcze w przypadku odmowy przyjęcia kandydata oraz zasady ujawniania i przetwarzania danych osobowych uczestników procesu rekrutacji.

Prelegentki - Teresa Konarska oraz Iwona Kobus to prawniczki od lat zajmujące się prawem oświatowym. Wytłumaczą dokładnie, jakie obowiązki nowe przepisy nakładają na dyrektorów szkół i organy prowadzące. Część wykładu poświęcona zostanie też przepisom przejściowym wprowadzanym przez ustawy.

Więcej>>