„Nie znamy jeszcze dokładnej kwoty, bo ta zależy od wysokości opłaty środowiskowej, ale jesteśmy w stanie udzielić około 200 mln złotych pożyczek oraz około 25 mln złotych dotacji na cele inwestycyjne” – powiedziała prezes Grunt.

Fundusz zakończył już nabór wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne na rok 2014 r. Łącznie wpłynęło 168 wniosków na łączną kwotę 217 mln złotych.

Drugi rok z rzędu w 2014 roku Fundusz zwiększy procentowe kwoty umorzenia pożyczek przeznaczanych dla samorządów.

Te samorządy, które złożą wnioski do połowy roku, mogą liczyć na 40-proc. umorzenie pożyczonej kwoty; na taką samą ulgę mogą liczyć bez ograniczeń terminowych także samorządy, których działania finansowane przez fundusz będą realizowane na obszarach prawnie chronionych pod względem środowiskowym.

"Zwiększone umorzenie ma wspomóc samorządy, które - jak wiadomo - mają mniejsze środki na inwestycje ze względu na koniec okresu finansowania unijnego, a wprowadzona dyscyplina czasowa pozwoli nam i beneficjentom na wcześniejsze rozliczenie się z dotacji lub pożyczki" - powiedział wiceprezes funduszu Marek Zieliński.

WFOŚiGW w Poznaniu pomaga w budowie kanalizacji, oczyszczalni ścieków, budowie zbiorników retencyjnych, termomodernizacji, budowie składowisk czy ekranów akustycznych. Na dotacje mogą liczyć projekty z zakresu edukacji ekologicznej, likwidacji klęsk żywiołowych czy usuwanie azbestu.