Przedłużona umowa dotyczy części terenu aglomeracji poznańskiej, w której dotąd nie rozstrzygnięto przetargu na wywóz śmieci. Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (ZM GOAP) osiągnął porozumienie z dotychczas współpracującymi z nim na tym terenie firmami.

O zakończonych negocjacjach i parafowaniu umowy poinformował w środę na konferencji prasowej dyrektor ZM GOAP Przemysław Gonera. Związek jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Poznaniu i okolicznych gminach.

Gonera wyjaśnił, że we wtorek firma Remondis Sanitech oraz 10 współpracujących z nią przedsiębiorstw parafowało aneks, który przedłuża obowiązującą do końca grudnia umowę na zagospodarowanie odpadów w 15 sektorach, w których nie rozstrzygnięto przetargu.

Umowa ma obowiązywać przez rok na terenie miasta Poznania oraz w gminach: Swarzędz, Kostrzyn i Kleszczewo. Związek międzygminny nie chciał podać na konferencji prasowej kwoty, jaką obejmuje umowa.

Tzw. ustawa śmieciowa od 1 lipca br. nałożyła na gminy obowiązek przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim terenie. Gminy są m.in. zobligowane do odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, a także usuwania odpadów z nielegalnych wysypisk.

W Poznaniu i ośmiu okolicznych gminach, w których mieszka 715 tys. osób, nowy system organizuje Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. GOAP podzielił cały podległy mu obszar na 22 sektory.

Dotychczas umowy na wywóz śmieci podpisano w sześciu sektorach; w kolejnych dziesięciu ogłoszono ponowny przetarg, który zakończy się 3 lutego 2014 roku. W pozostałych sześciu postępowanie zostało unieważnione.