Po lutowym posiedzeniu RPP stopy procentowe bez zmian

Obradująca 3 i 4 lutego br. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 2,00 proc., stopa lombardowa 3,00...

05.02.2015

Szkolenia językowe - inwestycja dla wytrwałych

HR

Zanim zorganizujemy w firmie szkolenia językowe, trzeba zadać sobie jedno fundamentalne pytanie: Jaki jest nasz cel?. Czyli co chcemy osiągnąć poprzez zorganizowanie lub dofinansowanie pracownikom...

05.02.2015

Opłata śmieciowa nie będzie już zaokrąglana

Środowisko

Od 1 lutego obowiązuje nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), która m.in. wprowadziła maksymalną wysokość opłaty...

05.02.2015

Mniej nowotworów w Polsce dzięki zmianie diety

Zmiany w sposobie żywienia u części Polaków spowodowały spadek zachorowalności na niektóre nowotwory, głównie takie jak rak żołądka, wątroby, trzustki i przełyku powiedział w środę 4 lutego 2015 roku...

04.02.2015

Prezes NBP: propozycja szefa KNF jest zgodna z prawem?

Nie wiadomo, czy przepisy księgowe pozwoliłyby na rozłożenie ewentualnych strat banków, powstałych po przewalutowaniu - tak prezes NBP Marek Belka komentował w środę pomysł przewalutowania kredytów...

04.02.2015