Celem projektu jest podwyższenie poziomu zarządzania jakością w szpitalach oraz zwiększenie liczby szpitali akredytowanych. Projekt adresowany jest do szpitali z całej Polski. Warunkiem przystąpienia do projektu jest posiadanie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dzięki udziałowi w projekcie szpitale uzyskają wsparcie szkoleniowo-konsultacyjne w trakcie przygotowań do oceny akredytacyjnej, dofinansowanie kosztów przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego a także materiały edukacyjne i wytyczne dla personelu w zakresie jakości i bezpieczeństwa opieki w szpitalu.

W edycji rekrutacji prowadzonej do14 lutego 2014 roku do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 21 szpitali. W pierwszej edycji projektu do uczestnictwa zakwalifikowano 20 szpitali spośród 29 zgłoszonych. Edycja ta miała miejsce w grudniu 2013 roku. Kolejna edycja odbędzie się w marcu 2014 roku. Obejmie 30 szpitali.

Szczegółowe informacje oraz regulamin projektu znajduje się na stronie CMJ

Źródło CMJ