Rekrutacja do przedszkoli tematem styczniowej AZDS

Nowelizacja Karty Nauczyciela oraz nowe zasady rekrutacji do placówek oświatowych to dwa główne tematy pierwszego zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się już 22 stycznia 2014...

18.12.2013

MSW przygotowało projekt dot. monitoringu wizyjnego

Kamery będą wyraźnie oznaczone, mają służyć tylko zapewnieniu bezpieczeństwa, nie będą instalowane w miejscach prywatnych, a obraz z nich będzie przechowywany do 90 dni - takie zapisy znalazły się w...

18.12.2013

Poznaliśmy najlepsze urzędy skarbowe

Po raz dziesiąty Dziennik Gazeta Prawna, oceniając skuteczność i efektywność, wyłonił najlepsze urzędy skarbowe działające w Polsce. W tym roku oprócz X rankingu podsumowano także wyniki z wszystkich...

18.12.2013

Toruń: zebrano 200 wniosków do budżetu obywatelskiego

Samorząd terytorialny

Prawie dwieście wniosków z propozycjami wydatków w ramach przyszłorocznego budżetu partycypacyjnego wpłynęło do toruńskiego magistratu. Na realizację potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców...

18.12.2013

Nowe radiowozy dla dolnośląskiej policji

Samorząd terytorialny

Do powiatowych komend policji na Dolnym Śląsku trafi 10 nowych radiowozów. Pojazdy kosztowały 600 tys. zł; ich zakup wspólfinansowały lokalne samorządy.

18.12.2013

Obrót biokomponentami wymaga wpisu do rejestru wytwórców

Małe i średnie firmy

Przepisy poszczególnych ustaw precyzują zasady ubiegania się o wpis do rejestru, warunki wykonywania działalności oraz organy prowadzące rejestr. Działalność gospodarcza w zakresie obrotu...

18.12.2013