IV Forum Bezpieczeństwa Funkcjonalnego

BHP

Zorganizowane w dniach 26-27 lutego br. przez Urząd Dozoru Technicznego IV Forum Bezpieczeństwa Funkcjonalnego zgromadziło przedstawicieli świata biznesu i nauki z kraju i zagranicy.

02.03.2015

NIK wytka błędy w budowie gazoportu w Świnoujściu

Budownictwo

Niewłaściwa realizacja zadań przez spółki Gaz-System oraz Polskie LNG i nieskuteczny nadzór ministerstw sprawiły m.in., że wciąż nie uruchomiono gazoportu w Świnoujściu, który miał być gotowy latem...

02.03.2015

GUS będzie podawać wskaźniki cen nieruchomości

Usprawnienie pozyskiwania danych z rynku oraz ogłaszanie przez GUS wskaźników zmian cen na rynku nieruchomości, przewiduje projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Propozycją...

02.03.2015

Sejm pracuje nad przepisami ustawy o grach hazardowych

Trwają prace Sejmu nad rządowym projektem zmiany ustawy o grach hazardowych, dotyczącym prowadzenia działalności przez zagraniczne spółki, posiadające swą siedzibę na terytorium państw członkowskich...

02.03.2015

Firmy transportowe trafią do unijnego rejestru

Stworzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorców transportu drogowego połączonego z podobnymi rejestrami innych krajów UE - zakłada projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym przygotowany...

02.03.2015

Pleszew szuka partnera prywatnego do budowy mieszkań

Pleszew ogłosił postępowanie na wybór partnera prywatnego do realizacji inwestycji w formule ppp. Zadaniem inwestora będzie zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie budynkiem mieszkalno-usługowym....

02.03.2015